...
Foto: Stian Lysberg Solum/SCANPIX

Vil ha ny medielov

Kulturministeren sender forslag til ny medieeierskapslov ut på høring. Eierskapsgrensen på 33 prosent opprettholdes.

Erlend Fossbakken
Erlend Fossbakken Profil E-post
Publisert 22.06.2012 kl 10:02 Oppdatert 22.06.2012 kl 15:28

Tips en venn på e-post:

Kulturdepartementet har i dag sendt et forslag til endringer i medieeierskapsloven på høring.

- Det er viktig med en lov som tar høyde for medieutviklingen. Derfor sender vi nå ut et forslag om en mer fleksibel modell. Det er viktig å unngå maktkonsentrasjon i mediemarkedet, og det foreslås ingen endringer i 1/3-grensen på nasjonalt nivå, sier kulturminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Lovforslaget er basert på en rapport som den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen presenterte 24. april i år. Som ventet foreslår regjeringen og kulturminister Anniken Huitfeldt å opprettholde den nasjonale grensen på 33 prosent. Også ekspertgruppen anbefalte at denne grensen ikke flyttes når en ny eierskapspolitikk skal meisles ut av politikerne. I denne stortingsperioden er det også flertall på Stortinget for en grense på 33 prosent. Den rødgrønne regjeringen, anført av kulturminister Trond Giske, skjøv grensen ned fra 40 til 33 prosent da den inntok regjeringskontorene i 2005. Bondevik-regjeringen hadde innført en grense på 40 prosent, noe også Stoltenberg-regjeringen vurderte i 2001.

Regjeringen følger også anbefalingene om at regionale grenser skal opprettholdes, men at grenser og markeder skal defineres av Medietilsynet. Her blir det altså en maktforskyvning samtidig som det blir mer innslag av skjønn når regional medieeierskap skal vurderes.

Den digitale framveksten vil også sette sitt preg på den nye eierskapspolitikken. Digital mediebruk vil inntil videre, som regjeringen bemerker, regnes inn i de øvrige mediemarkedene (dvs. dagspresse, radio, fjernsyn). Dette vil for eksempel innebære at bruk av nett-, lesebrett- og mobilutgavene til en avis regnes inn i avisens posisjon på dagspressemarkedet.

Mange tradisjonelle mediemaktører har i mange år ment at en gigant som Telenor må reguleres av medieeierskapsloven gjennom forskrifter som fanger opp den vertikale mediemakten. Ekspertgruppen valgte å se bort fra dette og departementet går helle ikke inn for å innføre nye regler om vertikal integrasjon (dvs. samtidig eierskap i flere ledd i verdikjeden, f.eks. både innholdsproduksjon og distribusjon)

Rapporten sendes på høring samtidig, som underlagsmateriale til departementets forslag. Høringen får en frist på 10 uker.

Regjeringen foreslår blant annet dette:

  • Det innføres en reguleringsmodell der mediemarkeder, prinsipper for tilregning av eierposisjoner og målemetoder fastsettes av Medietilsynet i forskrift. Dette for å gjøre reguleringen mer fleksibel overfor endringer på mediesektoren.
  • Eierskapsgrensen på 1/3 av nasjonale mediemarkeder opprettholdes uendret.
  • Eierskapsregulering på regionalt nivå opprettholdes, men regionale markeder (regioninndeling) og regionale eierskapsgrenser fastsettes av Medietilsynet i forskrift.
  • Elektronisk mediebruk regnes inntil videre inn i de øvrige mediemarkedene (dvs. dagspresse, radio, fjernsyn). Dette vil for eksempel innebære at bruk av nett-, lesebrett- og mobilutgavene til en avis regnes inn i avisens posisjon på dagspressemarkedet.
  • Departementet går ikke inn for å innføre nye regler om vertikal integrasjon (dvs. samtidig eierskap i flere ledd i verdikjeden, f.eks. både innholdsproduksjon og distribusjon).

På forsiden nå


...

Hallberg med Big Brother-comeback

Lasse Hallberg er tilbake i sjefsstolen når TVNorge-kanalen Fem skal sende «Big Brother» til høsten. - Jeg tror folk begynner å gå lei av dagens konstruerte «parrings-tv», sier Hallberg.

...

Kampanje ønsker god påske!

Vårt påskeegg til leserne inneholder en aldri så liten quiz.

...

Mest lest på Kampanje.com

Trenger du et avbrekk i påsken? Sjekk listen med de ti mest leste sakene på Kampanje.com i første kvartal.

Tips oss

e-post: kampanje@kampanje.com
Telefon: 22 33 31 00

Kontakt oss

Telefon: 22 33 31 00
e-post: kampanje@kampanje.com
Post- og besøksadresse: Kampanje Forlag
Prinsens gate 22, 0157 Oslo
Org.nr: 993 924 539

Redaksjon

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Knut Kristian Hauger
Redaksjonssjef magasin: Hilde Nyman
Journalist: Erlend Fossbakken
Journalist: Dag Robert Jerijervi
Om redaksjonen

Annonse

Nina Gade Tenvik: 91 37 67 76
Maja Vuleta Babic:46 80 71 89

Om annonsering

Redaktøransvar
Redaktøransvar
Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler.
Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke benyttes på annen måte.
Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med rettighetshaver eller Kopinor.