Vi i Bryn Aarflot opplever at kunder i kreative og strategiske prosesser er positive til samarbeid mellom markedsførere og jurister. Slikt samarbeid kan tilføre verdi i prosjektet og minimere risikoen for rettslig konflikt etter lansering.

I løpet av de siste årene har vi sett flere saker der nyskapte kampanjer, navn og konsepter har medført store økonomiske konsekvenser for kunden. I flere av disse tilfellene har byråene utviklet noe som ikke kan brukes, og som til og med har kostet kunden flere millioner kroner i erstatning.

Det siste eksempelet på en slik sak er en dom fra 2020 mellom Loen Skylift og Voss Gondol. Tapende part ble dømt til å betale hele 2,2 millioner i saksomkostninger og erstatning. Saken omhandlet hvilket vern ikke-registrerte logoer har etter markedsføringsloven.

Les dommen og se merkene her (link via rett24.no).

Retten uttalte blant annet at

«Designeren av logoene til Voss Gondol og Voss Resort, Håvard Bergo, har forklart at han ikke bevisst har etterlignet logoen til Loen Skylift, og at han heller ikke har fått noen direktiver fra sine oppdragsgivere når det gjelder logoens nærmere utforming. Etter rettens syn er det likevel påfallende at kvadratet i logoene er tegnet med samme strektykkelse og samme hulrom som i Loen Skylifts logo, sml. NKU-2002-3. Ved vurderingen legger retten vekt på at saksøkte har hatt mulighet til å utforme logoen på en måte som ville skapt en klarere distanse til saksøkers logo, kfr. Rt-2005-1560».

At denne dommens resultat blir stående er nokså lite sannsynlig (den er trolig anket), ettersom en rekke av de juridiske vurderingene syntes å være upresise – for å si det forsiktig. Når det er sagt viser dommen at domstolene helt konkret vurderer det kreative arbeidet til designere i etterlikningssaker.

Vi håper at flere kan benytte seg av profesjonell juridisk bistand i forbindelse med utvikling av nye navn og/eller konsepter, slik at man kan være bevisst de kommersielle og juridiske utfordringene man står overfor – så tidlig som mulig.

I de tilfellene der vi i Bryn Aarflot blir involvert tidlig i kreative prosesser, kan vi ofte sile ut en rekke juridiske risikomomenter, samt tilføre verdi for kunden. Som underleverandør for byrået bidrar vi typisk med forundersøkelser og innledende vurderinger som kan være veiledende for det kreative arbeidet. På den måten kan man være bevisst de immaterielle verdiene og risikoene i prosjektet under utviklingen - fordi det er som vi sier: «intet varemerke, ingen merkevare».

En annen side som er positiv ved å involvere IP-rådgivere tidlig i kreative prosesser er at man kan ta bevisste valg i samråd med kunden om eventuelle enerettsmuligheter. Er det viktig for kunden at man skal få enerett til resultatet, eller er det slett ikke viktig? Dersom kunden er en gründer som behøver lav risiko for konflikt, ja, da bør man kanskje skape et uregistrerbart og delvis beskrivende konsept eller navn, som heller kan skape en enerettsposisjon gjennom innarbeidelse i markedet. Er kunden en stor aktør med pågående konkurrenter er kanskje høy grad av særpreg avgjørende.

Mange byrået benytter immaterialrettslig bistand ved utvikling av nye navn og konsepter på en god måte, mens andre bruker det på en mindre god måte. Noen byråer registrerer til og med varemerker og design på vegne av sine kunder, uten at man har nødvendig juridisk kunnskap. Dette er noe vi fraråder. Man bør inneha høy immaterialrettslig kunnskap før man klarerer eller registrerer nye rettigheter på vegne av andre.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå ditt byrå og deres kunder som ledd i kreative og strategiske prosesser.

Skrevet av Head of Legal/advokat Anne Wildeng og advokat Sebastian Stigar.