– Noe av det mest karakteristiske for fjoråret ble at man ikke kunne gjennomføre ting på de samme måtene som alle var vant med. Alle måtte finne nye ritualer for å holde kontakt, andre måter å utføre våre arbeidsoppgaver på, og kreative metoder for å samarbeide mot felles mål. Alt dette ble nødvendig fordi pandemien gjorde at vi ble løftet ut av våre kjente vaner.

Det sier Margareth Knutsen, leder av Fjord Oslo. Og det er ikke bare hun som sier det: I 2021-utgaven av den årlige trendrapporten som selskapet har utarbeidet siden 2008, er denne trenden – kalt «Collective Displacement» – den første som trekkes frem.

– Denne trenden setter premissene for mange av de seks andre trendene vi belyser i rapporten denne gangen: Dette har drevet folk til å bli kreative, endret hvordan de jobber sammen i team og søker sammen i grupper, påvirket hva som skal til for å engasjere oss som mennesker, og snudd opp-ned på hvordan folk lever, jobber, shopper og opplever ting, sier Knutsen.

Stole på kundene

Rapporten utformes delvis som intern kunnskapsdeling i selskapet, og delvis for å opplyse kunder og kontakter om trender som de til sammen 38 Fjord-studioene over store deler av verden ser gjennom sitt arbeid med noen av klodens mest innflytelsesrike bedrifter og merkevarer.

Knutsen mener blant annet at både privatpersoner og virksomheter har vært tvunget til å se nytt på hva som skal til for å løse utfordringene de har. I kreativiteten dette har frembrakt, ligger det uante muligheter som belyses under overskrifter som «Do It Yourself Innovation», «Sweet Teams Are Made of This» og «Liquid Infrastructure». Rapporten dykker dypt i fremtidsutsiktene for næringsliv, teknologi og design.

– Folk har vært nødt til – og følt et behov for – å gjøre noe nytt. Tidlig i pandemien så vi for eksempel at noen dro strykebrettet sitt inn på hjemmekontoret som erstatning for hev/senk-pulten på kontorkontoret. Oppreist AS så dette mulighetsrommet og laget et flatpakket papp-bord som var sikrere og stødigere, og traff blink med å selge det på nett til bedrifter og private.

– Mange vil at ting skal være helt perfekt før de lanserer nye produkter eller tjenester, men det ligger mye god læring i å komme tidlig i dialog med kundene, slik at deres behov og erfaringer kan være med på å forme sluttproduktet. I mange sammenhenger er det greit med 80 %, så skaper virksomheten læring og engasjement underveis. Dette har selskaper blitt oppfordret til i årevis, og vi har sett det hos for eksempel Apple, USAA og Hilton, for bare å nevne noen foregangsselskaper på denne fronten. Kanskje har bedrifter nå forstått at de må ha mot til å prøve og feile litt, og heller stole på at kundene tåler å bli involvert i utviklingen av tjenester og produkter, sier Knutsen.

Verdier betyr noe

En trend som har blitt enda tydeligere i 2021, er folks engasjement for hvilke verdier et selskap og en merkevare representerer. Miljøkamp, Black Lives Matter-bevegelse, MeToo-oppgjør, arbeideres vilkår før Fotball-VM og en lang rekke andre betente saker har engasjert publikum sterkt i så måte, og også her er mange selskaper redde for å trå feil.

– Engasjement er viktig! Men virksomheter kan ikke ta standpunkt på alt mulig. De må finne det som virkelig betyr noe for dem, og så må de stå for det og stå i det – det kan ikke bare være noe de sier. I en slik prosess kommer man til å støte noen fra seg, men man må akseptere at ikke alle vil være enige i alt. I lengden vil tydelige standpunkt og verdier skape lojalitet, sier Knutsen.

Selv trives hun veldig godt i Fjord, hvor hun håndterer et bredt spekter av oppgaver innen design og innovasjon. De jobber med brukeropplevelser og tjenestedesign, og siden de er en del av Accenture, er mange av oppdragene også av en mer strategisk karakter hvor de jobber med C-level hos kundene. Et fellestrekk for alle prosjektene deres er uansett at de setter mennesket i sentrum – uansett om det er kunder eller ansatte.

– Spørsmålet er ofte hvordan vi kan lage en kundesentrert strategi, sette kundene i fokus og skape størst mulig verdi for dem. Ambisjonen er å se på kundenes kunder eller ansatte og tenke «Hva trengs her for å gi mest mulig verdi?».

JOBBER VIDERE:

Margareth Knutsen kan fortelle at hun og resten av Fjord-teamet akkurat har startet forarbeidet til neste års trendrapport.

Renessansen i det 21. århundret

Fjord-sjefen er hjertens enig med selskapets trendrapport, som avsluttes med følgende ord:

Vi driver alle med utforskning, med å skape trygghet for å kunne eksperimentere, lage prototyper og å lære. Gjennom hele historien har globale kriser blitt etterfulgt av nytenkning, og akkurat nå har vi muligheten til å bestemme hvordan vi ønsker at renessansen skal se ut i det 21. århundret.

– Jeg hadde en gang en foreleser som sa «Hvilken fremtid vi skaper, avhenger av hvilke utfordringer vi våger å ta i dag». Det gjelder også for næringslivet, og akkurat nå er vi på et punkt hvor det nærmest forventes at bedrifter skal ta noen sjanser for å fange tidsånden. Så sånn sett er det en veldig spennende tid vi er på vei inn i, sier Knutsen begeistret – og kan fortelle at hun og resten av Fjord-teamet akkurat har startet forarbeidet til neste års trendrapport.

KLIKK HER FOR Å LASTE NED RAPPORTEN FJORD TRENDS 2021