«Media Business»-konferansen har i alle år belyst de viktigste driverne i medier- og kommunikasjonsindustrien og i år har vi valgt å vie oppmerksomhet til tre helt fundamentale drivere som ikke bare preger medieindustrien – men hele næringslivet og dette er; datakriminalitetbærekraft og mangfold. Hvordan skal vi som selskaper og samfunnsaktører forholde oss til omveltende bevegelser knyttet til personvern og digital sikkerhet, klimakrisen og karbonreduksjon, og ikke minst behovet for et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv?

I den forbindelse har vi vært så heldige å få Loveleen Rihel Brenna, gründer av Seema og en av Norges fremste eksperter på mangfoldsledelse, til å komme til Hotel Continental 4. november. Her vil hun snakke om hvordan får man implementert mangfoldsledelse i organisasjonen, og hvordan du kan hente ut potensialet i mangfold og ledelse i din bedrift. Brenna har skrevet flere bøker om «Mangfoldsledelse» og vi kan anbefale denne hvis du vil lese deg opp litt i for- eller etterkant.

En av Brennas «studenter» og nå sertifisert mangfoldsleder er Hans Geelmuyden. På Media Business-konferansen vil han holde innlegget «Like barn leker ikke best» sammen med Ervin Kohn. Her deler de oppskrifter og erfaringer fra mangfoldsledelse, og forteller hvordan du kan bli ekspert på likhetene og samtidig gjøre ulikhetene til organisasjonens styrke. Stemmer det at når du er omgitt av likhet klarer du bare å produsere variasjoner av det samme? Og er det rart at norsk medie- og kommunikasjonsbransje er dørgende kjedelig?

Bærekraft

Britt Nilsen er bærekraftsjef i Schibsted og er også sertifisert mangfoldsleder gjennom Seema. På Media Business vil Nilsen gi oss et innblikk i hvordan Schibsted konkret jobber med bærekraft, og hvordan de bruker grønn vekst som konkurransekraft. Det er viktig, sier Britt Nilsen, å innlemme bærekraft i hele virksomhetsstrategien, og ikke kun behandle det separat.

McKinsey vil se på hvor essensiell bærekraft er fremover som konkurransefortrinn og faktisk helt ned i kjernevirksomheten til bedriftene. I henhold til EU-lovgivningen som blir implementert i Norge i 2023 vil det komme nye og strengere krav rundt rapportering av bærekraft og bærekraftsmål. Innen finansiering av en del industrier har det allerede nå blitt innført differensiering på vilkår på for eksempel lånevilkår, avhengig av hvor «grønn» bedriften din er.

Datakriminalitet

Vi er nå inne i «Nasjonal sikkerhetsmåned», og på den offisielle åpningen tidligere i uken talte justis- og beredskapsminister Monica Mæland:

- Digitaliseringen har skutt fart det siste året, med koronapandemien som katalysator. Nå er det behov for å bygge digital kompetanse hos den enkelte ansatte. Det er ikke nok å digitalisere, det må gjøres på en god og sikker måte. Opplæring og kontinuerlig øving er en viktig del av dette, sa Mæland.

For som Kampanje tidligere har omtalt så er det ikke lenger snakk om hvis, men når et dataangrep som løsepengevirus, kontokapring eller et svindelforsøk vil ramme oss – på jobb eller hjemme. Vi gleder oss derfor stort til å høre Petter-Børre Furberg, Chief Executive Officer i Telenor Norge snakke om «Digitale verdier under angrep» på Hotel Continental 4. november. 

Medieeierskap, podkast, Amedia og PwC

Vi kommer i tillegg til disse temaene også å streife innom både medieeierskapsloven, få besøk av Amedias nye toppsjef Anders Opdahl og få rykende ferske prognoser fra PwC i deres Entertainment and Global Media Outlook.

I tillegg vil Schibsted åpne opp om sin storsatsing innenfor podkast før det hele rundes av med en spesialutgave av radioprogrammet og podkasten «Tut & Mediekjør» der Eva SannumSvein Tore Bergestuen og Christian Marstrander vil spille inn en fersk episode med deg som publikum i salen.

Vi har early bird-pris frem til 1. oktober og gleder oss til å se deg fysisk på Media Business 4. november!

Les mer om konferansen her!