Neste gang du spiser, tenk igjennom hvor mange minutter maten har reist for å komme frem til din tallerken. Kan disse minuttene reduseres, og maten du velger bli sunnere og mer bærekraftig? Det er spørsmålet Day of Week ønsket å belyse for å gjøre det mer attraktivt å satse på lokal matproduksjon, øke selvforsyningsgraden og bedre kostholdet. Strategihuset Marketing Clinic bruker Design Thinking som metode, og jobber sammen med etablerte og nye aktører om den sammensatte innovasjonsutfordringen.

Bærekraftig vekstforhold

Kortreist mat og lokalmat anses som både sunt, smakfullt og bærekraftig, tross dette utgjør lokalmat en liten andel av norske husholdningers matforbruk med den konsekvens at gårder legges ned hver dag. Neste generasjon er opptatt av sunnhet, og ønsker å ta bærekraftige valg. Her ligger kjernen av innovasjonsutfordringen – Kan vi utvikle et fremtidsrettet matsystem med regionale tilpasninger, som gjør det enkelt for lokale produsenter å bidra, og like enkelt for husholdninger å handle og motta varene?

En åpen tilnærming, med Design Thinking, der både lokalmat produsenter, forbrukere og kokker deltok i arbeidsprosessen har gitt en uvurderlig høy verdi inn til innovasjon av forretningsmodell og konseptualisering. At vi gjør dette sammen er helt avgjørende for å forstå kompleksiteten i innovasjonen og tilnærmingen. Sier Siv Kristiansen i Day of Week

Innovasjon handler om mennesker

Oppgaven handler om å forene mennesker og teknologi, det krever forståelse av brukernes «friksjoner» og motivasjoner, samt høy involveringsgrad og nye forretningsmodeller. Innovasjon dreier seg først og fremst om å forstå mennesker. Om å forstå måten de tenker på og hvordan kultur, menneskene rundt dem, og omgivelsene kontinuerlig påvirker. Teknologien er kun verdifull dersom den gjør livet vårt enklere og bedre.

Marketing Clinic jobber med å forstå og kartlegge helheten i innovasjonsutfordringen og er med på matens reise fra dypt ned i jorda til å få en plass rundt kjøkkenbordet i mange hjem. I Agder jobber produsenter og næringsaktører med å forstå behov, preferanser og krav fra husholdninger, restauranter og opplevelsesdestinasjoner. Å hele tiden involvere et tverrfaglig team og forbrukere for å forstå ulike perspektiver, samt rask iterering av løsninger gir resultater og lønnsomhet.

«Vi har sett at denne tilnærmingen hjelper oss å utfordre eksisterende forretningsmodeller og drive frem innovasjon på en ny og kreativ måte». Sier Kristine Kjeldsen, Senior Advisor Marketing Clinic.

«Noe av styrken i metoden er inkludering av det kulturelle, sosiale, emosjonelle og sanselige. Disse menneskelige faktorer får ofte for lite fokus i utviklingsprosesser. Dette skaper produkter og tjenester som gjør livet til folk bedre, det gir betalingsvilje og involvering av målgruppene i hele prosessen og reduserer risikoen i innovasjonen.» Sier Kristine Kjeldsen, Senior Advisor Marketing Clinic


Innsikten i prosjektet viser hvordan salgsmulighetene for lokalprodusert mat øker ved å samarbeide om behovssegmenter gjennom utvikling av kommersielle kundetilpasset konsepter, salgsarenaer og involvering. 

Hvordan lykkes du med innovasjonen?

#1 Løsningene må gjøre livene våre bedre. En genial idè er ikke nok. Utviklingen må komme i fra folks realiteter, friksjoner og motivasjoner. I fra mange dybdesamtaler og besøk hos lokalmatprodusenter, husholdninger og turistnæringen fant vi ulike drivere og kriterier. Husholdninger ønsker å leve mer bærekraftig og spise sunnere, men det er et gap mellom holdning og handling. Løsningene må passe godt inn i hverdagslivet, det må smake godt for alle i husstanden og være lett tilgjengelig. I matturismen vil man imponere gjester og skille seg ut og kokker er gode ambassadører og skapere av unike matopplevelser som bygger identitet og preferanse.

#2 Utfordre vanetenkning og flere perspektiver. Et tverrfaglig team med involvering av bønder, lokalmatprodusenter, kokker, opplevelsessteder, husholdninger og fageksperter innen ernæring og teknologi er nøkkelen. Ved å tørre å gå inn i det ukjente, kan man få mot til å vokse. Siv Kristiansen fra startup virksomheten Day of Week ble selv utfordret og inspirert av egne barn og personlige møter med lokalmatprodusenter til å satse som gründer.

#3 Rask idèmyldring, prototyping, teste og forbedre. Nå er Day of Week godt i gang med å forene mennesker og teknologi i tett samarbeid med produsenter, aktører innen kart og logistikk, samarbeid med studenter om prototyper, involvering av sluttkunder og ikke minst neste generasjon!

Vil du lære mer om temaet? Ta kontakt med
kristine.kjeldsen@marketingclinic.no Det kommer et gratis digitalt frokostseminar om temaet 25 Mai. Meld deg på her: https://marketingclinic.fi/events/

Marketing Clinic – Creating customer Value – Building sustainable businesses and brands – Enabling growth through digital