De fleste i medie- og byråbransjen kjenner på en eller annen måte Teft. Selskapet, som i 2018 skiftet navn fra Mediabemanning, har et forhold til stort sett alle aktører av en viss størrelse i hele sektoren. I over et tiår har de laget og gitt ut den årlige Bransjerapporten, som samler innsikt fra et tusentall ledere og nøkkelpersoner fra mediehus, markedsavdelinger og byråer.

Nå sier Henrik Sandberg, daglig leder og grunnlegger av Teft, at rekruttering ikke alltid er svaret på hvordan du som byråleder eller kommunikasjonsdirektør bør utvikle din organisasjon.

– Vi har vært et rekrutteringsbyrå siden 2001, og vår strategi har vært å ikke gå ut av kategorien vår. Det vil si reklame, design, og kommunikasjon. Løsningen på å bli større har derfor vært da å gjøre mer for kundene våre. Derfor har vi blant annet etablert Flex, Elect, og Consulting de siste årene, og i det kan det være lærdom å hente for flere virksomheter i dagens marked.

Rask utvikling og mange åpne spørsmål

I dagens marked er det en del overlappende utviklingstrekk som berører både byråledere og -eiere, medieledere og markedsdirektører. Som eksempel trekker Teft-sjefen frem inhousingsbølgen som fikk skikkelig momentum i i 2016:

– Basert på en økende etterspørsel etter spesialister var det en utvikling vi tidlig ble oppmerksomme på. Den viser en type spørsmål som mange ledere i vår bransje burde stille seg, kanskje særlig i byråene. Hva vil det bli mest etterspørsel etter fremover? Hvor er det lønnsomt å forsterke tjenestene sine? Hva slags kompetanse kommer til å inhouses mer, og hva bør vi trappe ned på?

Gjennom Teft Consulting gir Sandberg mulighet til å få hjelp med denne typen spørsmål, og ett spørsmål som går igjen er hvordan byråer skal imøtekomme etterspørselen fra markedet.

– Mange ønsker hjelp med å finne ut hvordan de kan ta markedsandeler, og være så attraktive som mulig også fremover. Ser dere tendenser til at kundene etterspør andre typer tjenester enn det dere kan levere i dag? Da må dere forsøke å styrke nye fagområder og utvikle dere. Og det kan innebære at dere må utvikle dere raskere enn dere kan gjennom rekruttering. Kanskje dere da bør være åpne for å konsolidere, kjøpe opp eller gå sammen med noen, for å raskere bygge en bredere tjenesteportefølje, sier han.

Kjøp, salg og prising av byråer

I Teft Consulting har Sandberg også fått med Thomas Myra på laget. Myra har lang erfaring med blant annet oppkjøp og konsolidering i den norske medie- og byråbransjen, og han påpeker at noen ganger har eiere et fokus på å utvikle selskapet fra et faglig ståsted – ikke nødvendigvis på vekst, og hvordan man bør posisjonere seg i dagens byråmarked. Ofte kan det være fornuftig å ha en samtalepartner å sparre med.

– Det viser seg at det gjerne er noen i dette markedet som går svanger med en tanke om at de har lyst til å selge byrået sitt. Nå er dette et ganske tett marked med få kjøpere, men vi har svært mange kontaktpunkter i markedet, og vet en del om hvem som er i kjøpsmodus og salgsmodus, og vet hvem som vurderer å slå seg sammen med andre for å få et større verdiforslag til markedet, Vi har også god kjennskap til hva som er riktig pris for forskjellige slags byråer. Hvis du får en henvendelse fra en annen part om å bli kjøpt opp kan vi dermed også gå inn som rådgivere og bistå med forhandlinger, forklarer Myra.

Det er mange motivasjoner som kan ligge bak et ønske om å realisere verdier som byråeier. Kanskje har byrået kommet i en fase hvor det har blitt så stort som det kan bli på egen kjøl. Kanskje eieren ønsker å overlate forretningsdriften til andre, og selv fokusere på fag. Kanskje man ser at det ville vært best for byrået å inngå i en større konstellasjon for å sikre at det kan levere et produkt til kunden som er integrert med andre fagdisipliner.

– Da kan man gjøre det på flere måter. Enten direkte, ved å selge virksomheten til noen som kunne være interessert i å kjøpe den, eller indirekte, ved å fusjonere den inn i en større sammenheng. Det åpner dessuten for å heller realisere en større verdi noen år frem i tid, sier Sandberg.

Videreutvikling som en tjeneste

– Det viktige er å huske på at du faktisk kan kjøpe disse tjenestene av noen som kjenner bransjen og faget godt. Enten det er en verdivurdering av selskapet ditt, en konkurrentanalyse, eller hjelp til å sette en strategisk retning på utviklingen av byråmiljøet. Uansett handler det om å legge en vekststrategi, som kan ende i alt fra et konsolideringsløp, til en omstillingsprosess, til et rekrutteringsprosjekt, sier Sandberg.

Rekruttering er fortsatt kjernen i Teft, og det er også gjerne den veien helt nye kunder kommer inn til Teft Consulting. Noen finner at de har bruk for en ny prosjektleder, og legger inn med det som bestilling. Men snart oppdager de imidlertid at de kan ha andre, mer presserende behov – eller de finner at de ønsker å vokse raskere. Da kan det være Teft Consulting er svaret.

– Vi snakker også mye med bedrifter som har god fart, og som trenger å legge til nye kompetanseområder. På motsatt side har du virksomheter som opplever at de mister konkurransekraft, og som trenger å legge en ny strategisk kurs for å bli en bedre samarbeidspartner for kundene sine. Dette er de typiske problemstillingene vi har jobbet med, forteller han.

Ønsker du rådgivning knyttet til videreutviklingen av ditt byrå? Les mer her!