Nordmenn ser i snitt på TV i to timer hver eneste dag, og er det én ting vi vet om TV så er det at det skaper oppmerksomhet.

– Vil du bli snakket om, er det vanskelig å unngå TV i mediemiksen, sier Solvang.

Bedre effekt med TV

Oppmerksomhet er i ferd med å reise ifra andre kommunikasjons KPIer. Stadig flere ser verdien i å måle dette - både på enkelt-kampanjer og gjennom mer etablert tracking av merkevarer.

– God oppmerksomhet gir ofte god effekt på kampanjene, og TV er fortsatt det sikreste for gode leveranser her, sier Solvang.

«Annonsering på plattformer med høy synlighet, og dekning av skjerm med annonse, er mer effektivt enn å kommunisere sterke emosjonelle reaksjoner på en mindre synlig annonseplattform» – Karen Nelson Field (medieprofessor).  

Vanskelig å fortelle historie i et banner

Budskap som er utformet på en måte som engasjerer oss følelsesmessig, har større sjanse for å bli husket. For å illustrere dette har foreningen Tenk TV plassert populære TV-reklamer inn i lydløse bannere. Det er også laget ‘levende’ bilder av dette som igjen har blitt plassert på TV.


Fire forskjellige bannere er å se på TV denne sommeren.

– Med denne kampanjen vil vi illustrere potensialet som ligger i TV-reklame ved å vise det stikk motsatte, sier Solvang som fortsetter:

– Hva som kommuniseres er vel så viktig som hvor budskapet distribueres. Selv om det finnes noen effektive digitale kanaler for å vise video, så viser all internasjonal research at TV er det mediet som er mest effektivt i den forståelsen av at det er kanalen som når hurtig ut til de mange med et budskap som blir sett og forstått, sier Solvang som legger til:

– En effektiv reklamekampanje bør bestå av flere elementer enn kun TV, men vi ønsker å sette det litt på spissen her.