Påskekrim på melkekartonger, fjøsnissen som kommer på besøk og hysteriske Norvegia-reklamer på tv-skjermen - det er vel ikke en nordmann som ikke kjenner til Tines mange merkevarer. Men selv om selskapet lenge har hatt en solid posisjon i markedet, betyr ikke dette at de kan ligge på latsiden av den grunn. Kathrine Mo, konserndirektør for Innovasjon og Marked, forteller om økende konkurranse i en allerede knalltøff bransje.

 - Fravær av endring blir raskt stillstand og nå rigger Tine seg for videre vekst og utvikling, sier hun.

Derfor har selskapet etablert konsernområdet Innovasjon og Marked, som er en samling av konsernområdene Marked, FoU og Forretningsutvikling. Målet er å skape sterkere vekst og økt innovasjon.

- Vi tror at en tettere kobling mellom innovasjons- og markedsarbeidet både vil gi nye ideer og energi, og styrke vår evne til raskere å skape produkter og tjenester som løser forbrukernes behov, sier hun.

På forbrukernes premisser
Tine var tidligere tradisjonelt organisert i separate avdelinger for Forskning og Utvikling, Forretningsutvikling og Marketing. Det resulterte i lengre beslutningsprosesser enn nødvendig - noe dagens innovasjonstakt, medielandskap og konkurransesituasjon ikke gir rom for. Ved å samle innovasjonskraften fikk selskapet både flatere struktur og kortere beslutningslinjer.

- Nå har vi samlet ansatte med ulik faglig bakgrunn under én og samme gruppe. Den idégenereringen og energien vi klarer å skape på tvers av fagområder er helt spesiell fordi vi alle sitter samlet med ett felles mål, sier hun.

Nøkkelen ligger i samarbeidet på tvers av faglig bakgrunn og erfaringer. Og det gode samspillet med både dagligvarekjedene og forbrukere. Med både innsikt, innovasjon og markedskommunikasjon i ett og samme miljø mener Tine at de er mer rustet til å se den helhetlige forbrukeren.

- Vi tror team sammensatt av mennesker med ulike erfaringer ser flere muligheter enn et tradisjonelt marketingmiljø evner alene. Moderne marketingmiljøer tenker helhetlige løsninger til forbruker beste, og må organisere seg deretter, sier hun.

Søker nye talenter
Opprettelsen av konsernområdet Innovasjon og Marked handler ikke bare om omrokkeringer internt i organisasjonen. I disse dager er Tine på leting etter flere nysgjerrige, engasjerte og strategisk sterke medarbeidere innen mange ulike fagfelt, med et brennende ønske om å ta del i utviklingen. Kathrine Mo forteller at det er spennende tider i møte.

- Vi ønsker å bruke merkeporteføljen vår bredere og tenke vekst inn i nye områder, og derfor søker vi etter de rette personene til å være med oss på reisen videre. Vi leter etter Leder Innsikt, Kreativ Leder og Merkeutviklere. Folk som er lidenskapelig opptatt av og evner å skape fremtidens merkevarer for det norske folk, sier hun.

I Innovasjon og Marked står forbruker, og ønsket om å skape en bedre hverdag for forbruker, sentralt. Miljøet preges av et sterkt fellesskap og en uformell tone. Mo forteller om en kultur der de er opptatt av å løfte hverandre frem og bygge på, og at Tine er et sted det er lett å trives. Her er det ikke plass til dem med store albuer og ego-kultur.

- Vi går på jobb hver dag for å skape matopplevelser folk vil ha, og jobber sammen for å levere på nettopp det. Vi tror den flate strukturen gjør handlingsrommet til den enkelte medarbeider større og at det blir tydeligere hva den enkelte må levere på. Vi ønsker flere gode folk som brenner for å skape gode opplevelser og en bedre hverdag for folk om bord, avslutter hun.

Er dette noe du kan tenke deg å bli en del av? Ta kontakt med Category director Unn Grønvold Nikolaisen 916 54 365, eller les mer på www.tine.no/stilling