Veien til videre vekst for våre kunder er fortsatt via sterke merkevarer. Digitalisering har ledet til en enorm transparens for den vanlige forbruker. Valgene har åpnet seg opp, og muligheten til å ta velinformerte beslutninger har aldri vært bedre. Med denne demokratiseringen stiller stadig flere eiere av produkter og tjenester spørsmålet: Finnes det fortsatt en rolle for merkevarer? Eller er det bare pris og tilgjengelighet som teller?

En merkevares oppgave er å forenkle valgprosessen rundt å kjøpe et produkt eller tjeneste, og redusere risiko for feil valg gjennom å skape bestemte assosiasjoner. Menneskets behov for å ta riktige valg har ikke endret seg, men måten valgene tas på er i kontinuerlig endring.

Bransjeglidning i byråverden
Det er mye snakk om disrupsjon og at dagens forretningsmodeller blir raskt utdaterte som følge av folks interaksjon med teknologi. Fremveksten av stadig flere integrerte tjenestetilbud fører til nye bransjeglidninger og dette gjelder også vår egen mediebyråbransje.

Den eksplosjonsartede veksttakten i mediekanaler og marketingmuligheter krever et bredt og relevant tjenestetilbud med dertil tilhørende spesialistkompetanse. Sammensmeltingen i digitaløkonomien har gjort marketing- og medie-arbeidet mye mer komplekst og integrert. Derfor jobber vi tettere med våre kunder og er arkitekter av helhetlige økosystemer med fokus på hvordan merkevare, posisjonering, og innhold sammen med betalte, egne og fortjente kanaler kontinuerlig kan spille sammen for å skape mest mulig forretningsmessig effekt. Endringene akseleres og derfor er hastighet en nøkkelfaktor og tiden fra planlegging til gjennomføring må gå raskt og sømløst.

Carat utvider med Consulting
Carat er et strategiorientert fullservicebyrå som skal skape økt forretningsverdig for våre kunder. Med det som bakteppe sammen med kontinuerlig endrede markedsforutsetninger er vi i en unik posisjon til at vi kan og bør støtte kundene med en mer holistisk tilnærming og legge større vekt på marketingrådgivning.

Vi har derfor utvidet med Carat Consulting hvor vi bistår med å løse problemstillinger knyttet til filosofien om viktigheten av sterke merkevarer og at marketing er en integrert del av forretningsstrategi. Vi går fra rådgivning rundt mediestrategi til helhetlig rådgivning også innen forretningsmessige og strategiske problemstillinger. Vi tilbyr produkter som forretningsstrategi, merkevareplattform, merkevarestrategi, merkevarehierarker og konseptutvikling. Vi løser også mer operative problemstillinger som utvikling av kundereiser, markedsplaner eller målkort.

Etterspørselen har vært stor siden starten i mai og vi har jobbet tett med flere kunder på utfordrende problemstillinger.

Ta kontakt med Liv Berg, Head of Business/Marketing Consulting, Carat Norge for å høre mer.