Carat og Coca-Cola vant gull på Performance Awards i singelklassen ved bruk av Tinder som annonseplattform. Oppskriften for suksessen ligger i gode medieresultater helt knyttet opp mot overordnede forretningsmål. Kampanjeløsningen er forankret i Coca-Colas egne innsikt om at sampling/prøving fører til endring av kjøpsvaner. Relevant innsikt om målgruppens medievaner koblet opp mot en innovativ medieløsning skapte uforutsette rekordresultater. Ved å bruke smart-teknologi og et SMS-løp ble det en fullintegrert kampanje som flyttet alle de viktige måleparametere som ble satt, spesielt den viktigste for kunden; SMAK.

Bakteppet for kampanjen var lanseringen av nye Coca-Cola Zero Sugar. Konsumenter synes ikke Coca-Cola Zero utmerket seg på smak. Derfor besluttet de å relansere produktet med en ny forbedret smak. Gjennom tester visste vi at den nye smaken scoret bra. Utfordringen var å overbevise om dette. Vi satt på nøkkelinnsikt som beviste at produkter må prøves flere ganger før man konverterer til å bli fast Coca-Cola Zero Sugar-drikker, men hvordan skulle vi få folk til å prøve flere ganger? Med dette bakteppet var det klart for oss at vi måtte ha en innovativ og engasjerende løsning for å dele ut gratis brus til kjernemålgruppen 20-29 åringene!

Vi hooket opp med den mobile datingplattformen, Tinder, som første norske annonsør. Når Tinder-brukerne ser noe de liker, swiper de til høyre, og dette gjaldt også for Coca-Cola Zero Sugar!

20-29 åringene er vanskelig å få oppmerksomheten til i digitale kanaler, og de bruker mesteparten av tiden på mobil, og 85% av mobilbruk i app’er. Tinder er en av de mest brukte appene i målgruppen, med rundt 25% månedlig dekning. I motsetning til andre apper var Tinder på dette tidspunktet også helt fri for annonsestøy! Vi hadde funnet en kanal vi visste ville gi enorm oppmerksomhet og gjennomslagskraft i målgruppen dersom vi løste dette på en leken måte og i tråd med hvordan man bruker plattformen - sjekke opp de man liker. Vi lagde en «branded profile» for Coca-Cola Zero Sugar på Tinder, slik at Coca-Cola kunne matche med brukere av Tinder. Deretter fikk de en kupong for å teste den nye smaken på Narvesen gratis.

Carat

Men vi visste vi måtte få brukerne til å teste produktet flere ganger. Derfor satt vi opp en lojalitetsloop, der vi sikret at forbrukerne faktisk økte preferansen av Coca-Cola Zero Sugar.

Etter at de fikk kupongen fra Tinder, ledet vi de gjennom et SMS-drevet kupongløp for å virkelig overbevise om den nye smaken. En time etter de hadde hentet sin første brus, fikk de en SMS med tilbud om å prøve en til, eller sammenlikne med originalen, Coca-Cola Classic. Dersom de valgte Coca-Cola Classic måtte vi enda en gang få de til å teste Coca-Cola Zero Sugar for å overbevise om smaken.

Coca-Cola

Tinder var den beste samplingløsningen i kampanjen, og den beste digitale samplingaktiveringen for Coca-Cola Norge noensinne!

Det totale samplingsmålet for perioden kampanjen pågikk (30/1-10/2) ble satt til 30 000, og vi satte et mål om at Tinder skulle bidra med 3 000 samples, som var basert på tidligere erfaring med digital sampling.

Vi distribuerte totalt 45 551 flasker i perioden, hvor Tinder stod for 42% av dette (18 961 stk). Vi skapte digital samplingrekord og har funnet en ny innovativ løsning vi kommer til å benytte oss av videre for å nå denne vanskelige målgruppen.

Vi sendte ut over 33 000 digitale kuponger gjennom Tinder-løpet, og nesten 6 av 10 hentet ut en gratis brus! Andelen som hentet ut gratis brus gjennom digitale aktiviteter pleier å ligge mellom 25% og 40%, så med en uthentingsrate på 57% slo vi alle rekorder.

Medieresultatene på Tinder var også langt over benchmark av hva vi ser på andre digitale kanaler. Av de som ble eksponert var det hele 14,3% som swipet til høyre. Av disse var det 42,8% som klikket seg videre til landingssiden, som er 6 (!) ganger så høyt som Tinders internasjonale benchmarks på annonsering.

Som en bonus hadde mange sendt linken til samplingslandingssiden videre til andre, da trafikken på landingssiden var høyere enn trafikken som ledet fra Tinder. Totalt var det 22 131 som uthentet kupong på landingssiden, mens Tinder sto for 60% av disse klikkene (13 324 klikk fra Tinder). Vi ville at så mange som mulig skulle smake den nye Coca-Cola Zero Sugar, så vi hadde klart å få mye fortjent trafikk som følge av buzz ved bruk av en innovativ medieløsning.

Smak var det parameteret vi flyttet mest!

Kampanjetesten viste at Coca-Cola Zero Sugar for første gang overgikk Coca-Cola Classic i merkevare-oppmerksomhet! Vi scoret langt over benchmark på samtlige parametere, og det folk satt igjen med var: SMAK! 35% i målgruppen hadde «Smak» som første spontane assosiasjon (Millward Brown). Dette kan ikke kun attribueres til Tinder-aktiviteten, men til en godt utarbeidet overordnet strategi, der Tinder-løsningen spilte en nødvendig rolle. Medieløsningen har blitt løftet frem internasjonalt både hos Coca-Cola og Denstsu Aegis Network. Vi fikk bronse i Global DAN TCCC Awards i tillegg til gull på Performance Awards. Caset blir også frontet som suksesscase av medieinnovasjon på Coca-Cola sine internasjonale nettsider. 

Vi er veldig stolte og glade for de fantastiske overordnede resultatene, som virkelig fikk gjennomslagskraft av innovative løsninger som Tinder-aktiveringen.

For mer informasjon, ta kontakt med Marianne Solheim, Digital rådgiver, Carat Norge AS.