Å SIKRE KUNDEDATA BLIR SVÆRT VIKTIG
For oss som jobber med markedsføring og salg, er det en absolutt nødvendighet å vite at vi også etter 25. mai 2018, har muligheten til å kunne bruke epostadresser, mobilnummer, adresser, fødselsdato og andre personlige data om våre kunder, for å drive salg av eksisterende og nye produkter.

Sluttkundene vil fortsatt ha relevante tilbud og målrettede kampanjer som gjør at markedsføringen blir interessant for de. Men de skal også ha muligheten til å vite hvilke bedrifter og hvilke produkter som faktisk har rett til å gjennomføre kommunikasjon, basert på personlige data. Ikke minst ha muligheten til å si «nei takk», og melde seg ut av samtykkebaser – og få alle dataspor slettet. For å få dette til trenger mange å gjøre en opprydding i samtykketekster og vilkår slik at man sikrer at både eksisterende og ny lovgivning følges.

Vi kan mislike det, eller vi kan omfavne det. Vi går for det siste.

CARAT OG DENTSU DNA BISTÅR MED «LEGAL CHECK»
Vår rolle er å være rådgivere for annonsører og bedrifter som skal få mest mulig ROI på sine markedsmidler. Derfor er det også vår plikt å sørge for at flest mulig kan jobbe aktivt med sine kundebaser også neste år, og ikke må skrote disse.

For å hjelpe til med bruk av persondata i markedsføring tilbyr vi «Legal Check» sammen med advokatfirmaet DLA Piper, som er spesialister innen forretningsjus, herunder personvern. Sammen med DLA Piper går vi gjennom prosessen på hva man kan gjøre, hva man ikke kan gjøre, og hvilke prosessendringer som må på plass for at markedsføringen og kommunikasjon med kundene kan videreføres.

Når nødvendige endringer er gjort vil bedriftene motta et «legal stamp» som verifiserer at man er klar for en ny virkelighet. Med dette vil vi bidra til at virksomhetene kan bevare de store verdiene som ligger i kundebaser, både i forbindelse med salg og innsikt, slik at trygghet rundt hvilke persondata som kan brukes, skal gi kraft i markedsføringen, og ikke tvil og stillstand.

For mer informasjon, ta kontakt med Thomas Horn, Leder CRM og Kundelojalitet, Carat / Dentsu DNA.