Da Espen Haugen, Anders Erikson og Catharine Mitlid arbeidet med ”Effektboken”, gjorde de noen nyttige oppdagelser. Bedrifter ser ofte på markedsføring som en utgift, ikke en investering – en holdning forfatterne ønsker å endre ved å gi markedsførere noen gode verktøy.

- Når vi vet at reklamen virker omtrent halvparten av tiden, har vi fremdeles mye å gå på for å fortjene folks oppmerksomhet. Kunnskap om hva som beviselig fungerer best, er en forutsetning for å forvalte markedsbudsjettene på en god måte, sier kursholder og direktør i Publicis Strategic Studio, Espen Haugen.

I dag er boken ”Effekt: 10 grunnleggende regler for å lage reklame som virker” distribuert i over 4000 fysiske eksemplarer og boken er lastet ned over 3000 ganger. Boken handler om hva annonsører gjør riktig for å fange og fortjene folks oppmerksomhet. Nå kan du bli med på kurs.

I oktober inviterer Kampanje til et todagers Effektkurs med forfatterne bak Effektboken, Espen Haugen, direktør i Publicis Strategic Studio, Anders Erikson, planner i Kitchen og Catharine Mitlid, Strategidirektør Starcom, nettopp for å lære bransjen mer om reklame som virker.

Kurset er relevant for alle som jobber i en markedsavdeling og for ansatte i reklame- og mediebyråer, særlig rådgivere og markedsdirektører. I Schibsted har nesten 400 av deres ansatte tatt Effektkurset.

- Våre ansatte har fått en grundig innføring i hva som øker reklamens effekt, med gode norske eksempler på beste praksis. Foredragene var gode, underholdende og nyttige. Jeg kan anbefale dette kurset til alle som vil lære å lage reklame som virker, sier Per Håkon Fasting, SVP, Head of Advertising and Sales at Schibsted Media Group.

Effektkurset og boken er nyttig for alle som jobber med markedsføring. Boken er skrevet som en praktisk anvendbar guide, som begynner med mål og slutter med måling, og den gir deg en sjekkliste med 10 grunnleggende regler for å lage reklame som virker.

Boken ble til i samarbeid med ANFO og med bidrag fra et knippe ledende utøvere i bransjen.  

Dette er første gang internasjonal best practice er sammenlignet med gode, norske reklamejobber.

- Det har vært viktig for oss at boken handler om hva som virker, ikke hva noen synes burde virke. Derfor har vi tatt utgangspunkt i noen av verdens beste reklamejobber, sier Anders Erikson.  

- I disse casene finner vi kunnskap som kan hjelpe oss til å produsere svært effektiv kommunikasjon. Noen ganger når vi nordmenn hører om engelske, australske eller amerikanske caser sier vi: «Fint det, men det er ikke sånn i Norge». Akkurat det tror ikke vi noe på, avslutter Erikson. 

Les mer om kurset og meld deg på her!