Det er til enhver tid over 6000 langtidssyke barn i Norge. Disse barna sliter med mange ulike diagnoser, men felles for dem alle er at de sliter med ensomhet og sosial isolasjon som en konsekvens av sykdommen.

Den lille, flyttbare roboten AV1 får langtidssyke barn ut av en isolert tilstedeværelse gjennom å gi dem muligheten til å delta i sitt normale sosiale liv på og utenfor skolen.Roboten styres med mobilen via 4G-nettet, og lar barnet både se, høre og snakke med venner og klassekamerater nær sagt over alt –  uten selv å være fysisk tilstede.

Reklamefilmene om prosjektet er en del av Telia Stories, en serie filmer utviklet av DDB og PR-Operatørene sammen med Telia, basert på det overordnede konseptet ”Mobilteknologi kan gjøre fantastiske ting”. Ideen bak konseptet er å løfte fram historier om ekte mennesker som har fått livene sine beriket eller forandret av mobilteknologi.