Ny nettside for nye kommunikasjonsbehov

– I korte trekk kan vi si at vi hadde en løsning som fungerte greit, men som ikke dekket vårt kommunikasjonsbehov, sier Christian A. Schjelderup, digital rådgiver for Høyre. Han har hatt en vesentlig rolle i den raske utvikling av de nye nettsidene, som har blitt til gjennom et godt og effektiv samarbeid mellom Dekode og Høyre. 

Høyre.no hadde over 350 tilhørende nettsider for lokallagene, med veldig mange redaktører. Samtidig ønsket de også å beholde og videreutvikle egne medlemsområder.

– Vi ønsket en modulbasert tilnærming, der vi sammen med et byrå kunne definere hvilke blokker vi trengte. Vi ville at det skulle bli en lek å bygge nettsider for hovedorganisasjonen og lokallag – og ikke en pinsom affære, forteller Christian A. Schjelderup, digital rådgiver for Høyre.

– Samtidig var det viktig at vi fikk lansert nettsiden i 2020, slik at vi fikk tid og mulighet til å fokusere på valgkampen i 2021. 

Etter en prosess med tilbud fra fire byråer falt valget til slutt på Dekode. Tross den korte tidsrammen brettet vi opp ermene og gikk i gang med den spennende jobben.

 

Mac med screenshot av Høyres gamle nettsider

Design for digital flater

– Da vi begynte å jobbe med Høyre i månedsskiftet mai/juni var ikke det nye designet klart ennå. Samtidig virket lanseringsdatoen tidlig i desember veldig nærme, sier rådgiver Jørgen Bertelsen i Dekode. 

– Vi gjorde derfor som vi ofte gjør i Dekode: Vi inviterte kunden inn i Figma fra dag én. På den måten kunne de se våre designfiler og vi kunne jobbe tett sammen hele veien, forteller Bertelsen. 

Høyre kunne kommentere rett i filene og møter ble avtalt for avsjekker underveis. Og tekster til nettsiden kunne legges rett i de delte arbeidsfilene. 

– Det å samarbeide på denne måten ga oss alle veldig stor tillit og styrket engasjement til prosjektet, fortsetter Jørgen. 

Designer Joacim Sjöberg fra Dekode fikk en god arbeidsfordeling med kommunikasjonsrådgiver og ansvarlig for visuell utforming i Høyre, Christian Hushovd. Hushovd hadde allerede laget grunnlaget for det nye designet, mens Joacim bidro med å fasilitere og tilrettelegge for at designet skulle bli optimalt på web. Det ble laget et komplett designsystem for web som inneholder alle Høyres innholdsblokker. Blant annet tar designsystemet høyde for fargepalett, kontraster og fonter. 

– For å klare å holde en fremdrift var vi avhengig av å jobbe parallelt med utvikling og design. Vi begynte med testing av designelementer på et tidlig stadie for å se hvordan de oppførte seg på den digitale flate. Vi vurderte også hvilke verktøy som var kritisk for første lansering og vi ga raskt ansatte i Høyre opplæring på de nye nettsidene, forteller Jørgen. 

Migrasjon

– Vi er en organisasjon som er bygget nedenfra og opp, forteller Christian om Høyre. – Uten våre tillitsvalgte og bidragsytere i lokallag hadde vi ikke vært mye. Derfor er det så viktig å ha en god multisite, slik at også de som sitter i lokallagene får en verktøykasse de kan ta i bruk for å kommunisere på best mulig måte. 

– Det man kan si om dette oppdraget er at det er veldig mye datamateriale som skal hentes fra medlemssystemet Winorg, forteller rådgiver Jørgen. Det gjelder info om mennesker – både medlemmer og politikere, samt kontaktinfo på lokallag.

– Det som er spesielt med dette prosjektet er at vi har lansert nesten alle de 375 tilhørende nettsidene uten å involvere lokallagene i Høyre, sier rådgiver Jørgen i Dekode – og det til tross for at vi har gjort spesialtilpasninger for de ulike foreningen og at det har vært veldig mye datamaterialet som vi har hentet ut fra medlemssystemet Winorg. Det gjelder info om mennesker – både medlemmer og politikere, samt kontaktinfo på lokallag.

Han forteller at Dekode har listet ut alle detaljer, migrert og eksportert alle gamle artikler og info fra tidligere sider. Dette har spart Høyre for veldig mye arbeid: Ved å ikke bruke krefter på en stor ryddejobb, har de i stedet hatt mulighet til å bruke verdifull tid på å spisse innholdet om hvem og hva Høyre er. 

Bilde av høyres nye nettsider på mac, iPad og iPhone

Medlemsområdet – Mitt Høyre

– Mitt Høyre var tidligere en slags community-løsning som var forbeholdt tillitsvalgte, ikke det alminnelige medlemmet, sier Christian. – Vi ønsket å senke terskelen på dette området, gi det en enkel innlogging, samtidig som vi styrket innholdet og gjorde det enda mer eksklusivt for medlemmene. 

Dekode laget et nytt  Mitt Høyre der alle som melder seg inn får innlogging. Der kan de redigere sin egen profil og man kan enkelt betale for nytt medlemskap. 

– Som medlem får du nå en del “gated content”,  altså eksklusivt innhold som ligger bak innloggingen og kun er tilgjengelig for medlemmer, sier Jørgen.  – Dette er ikke hemmeligheter, men det gir Høyre en gyllen mulighet til å kommuniserer direkte til sine medlemmer. Samtidig gir det medlemmene en merverdi, som skaper en fornøyd og lojal medlemsmasse. 

Han legger til at Dekode også har jobbet med betalingsløsninger og å lage en egen “flyt” for å gjøre prosessen med innmeldinger, samt å gi enkelt gaver eller bli fastgivere, enda enklere for brukerne.  

Høyre sin logo, i nye web-tilpassede farger

Klar for valg

Christian A. Schjelderup forteller at samme dag som Høyre.no ble lansert, ble også den nye logoen og identiteten lansert. – Alle flatene vi eier har blitt endret – til og med Høyres Hus har fått nytt flagg. Det var hele tiden en tanke vi hadde, at nettsider og identitet skulle lanseres samtidig. Det gjør at vi er klar for valgkampen nå i 2021. 

– Det er klart at de nye nettsidene påvirker hvordan vi kommuniserer, sier han. – Det nye Høyre.no tilgjengeliggjør og presenterer programmmet og valgløftene våre på den beste mulige måten, slik at velgere enklere kan finne og forstå politikken vår. 

Vil du lese mer?