Å skrive en kort tekst om bedriften er ikke bare bare! I hvert fall ikke om du vil ha noe annet enn en tradisjonell rett på-tekst. 

Her er 4 tips:

 1. Ikke snakk om hvor flinke dere er
  Ingen orker å høre på folk som bare snakker om seg selv. Selv om det er mye fint å fortelle om bedriftens kvaliteter og produktets fortreffelighet, kan det være vel så interessant å lese om hvordan bedriften eller produktet ble til. Skriv om hvordan det hele startet, om reisen fra drøm til realisering eller om ambisjonene for framtida. Når du utvider perspektivene og finner en annen tilnærming enn den mest opplagte, får du ofte en mer interessant og sjarmerende tekst.
    
 2. Ikke prøv å fortelle alt på en gang
  En vanlig feil mange gjør er at de prøver å fortelle alt på en gang, problemet som da oppstår er at du fort får en mer ufokusert og intetsigende tekst, som i tillegg tar tid å lese. Tilstreb å ta utgangspunkt i én ting og fokuser teksten rundt dette. Husk også at Om oss-teksten alltid står i en større kontekst og spiller på lag med annen tekst på for eksempel hjemmesiden.

 3. Snakk til følelsene
  Tenk over hva som er interessant for kundene og hva som skiller dere fra konkurrentene. Skriv om dette på en måte som gjør at du appellerer til følelsene uten at det blir klisjéaktig og usjarmerende skrytete. Et tips kan være å unngå pretensiøse og formelle ord, og heller bruke ord og formuleringer som er lette å forstå og som kundene dine kjenner seg igjen i. Ikke skriv om bedriften i tredjeperson, men bruk ord og formuleringer som «vi», «vår», «våre» eller «hos oss».  

 4. Skriv kort og fokusert
  De beste Om oss-tekstene er stort sett svært korte og presise. Selv om det kan være mer tidkrevende å skrive en kort gjennomarbeidet tekst enn en lang, er vårt råd at du tar deg tiden som kreves for å lage en kort og fokusert tekst «som sitter».

Trenger du teksthjelp? Eller kanskje et skrivekurs?
Ta kontakt med oss i Færd!