I løpet av seks lørdager gjennom sommeren og vinteren stengte vi utvalgte gater i Oslo sentrum helt for biltrafikk og la til rette for myke trafikanter og økt byliv. 

Spørsmålet om bilfri by er polariserende, og det er ofte bilen som havner i sentrum for diskusjonen. Derfor spurte vi oss: hva om vi setter bilen litt til side, og heller snakker om hva et bilfritt byliv faktisk handler om? Det handler ikke om å stenge av for biler, men å åpne opp for folk. Et Oslo hvor du kan kjenne på friheten og nyte byens restauranter, attraksjoner og butikker. 

For å lykkes med arrangementene valgte vi sentrumsnære lokasjoner med gode knutepunkt uten å signalisere høyprissegmentet – i tråd med Oslo kommune sin merkevare. Vi jobbet målrettet med at designet, markedsføringen og selve opplevelsen av arrangementene skulle skape det samme etterlatte inntrykket av et levende byliv, både for besøkende og næringslivet. Vi gjennomførte dagene sammen med mange private aktører fra de aktuelle gatene og samarbeidet med andre arrangementer i nærmiljøet som Musikkens dag, Oslo Jazzfestival og Verdens kuleste dag.