I 170 år har Telenor bygget ut infrastrukturen og utviklet teknologien som knytter oss sammen på kryss og tvers av vårt langstrakte land, og koblet de tusen hjem på det globale digitale fellesskapet. Og nå er Telenor i full gang med det digitale skiftet og sikre en trygg digital hverdag for alle. Hvem vil vel ikke være med videre på den reisen? Færre enn du skulle tro ...

Telenor er i manges øyne mobilabonnement og bredbåndshastighet – tjenesteområder som ikke fenger særlig når man skal rekruttere fra en ambisiøs målgruppe. Videre så vi at gamle misoppfatninger skygger for de mange spennende mulighetene et av Europas beste techutviklingsmiljøer byr på.

Sammen med Telenor bestemte vi oss derfor for å ta tilbake narrativet: Det var på tide å løfte frem historien om den store pioneren og vise hva som bor i den modige innovatøren konsernet fortsatt er.