Karabin Sans AS

Besøksadresse: SPACES – Calmeyersgate 5

Telefonummer: 414 59 700

Epost: Send Epost

Etablert: 2019

Antall ansatte: 11

Designbyrå
+ -

Sans er et rendyrket designselskap stiftet i 2019, og består av ledende designere og designtenkere. Vi leverer designtjenester til alle bransjer og fyller gapet mellom forretningsutvikling og visuelt design. ​

Sammen med nærmere 60 forbedringsspesialister i vårt morselskap Karabin, utfordrer vi det etablerte og skaper verdi der andre ikke kan. ​

ANSATTE