I min tid som rådgiver har jeg hørt begrepet ”digital transformasjon” fylt med mye ulikt innhold. For meg er digital transformasjon en konsekvens av fundamental tilbuds- og etterspørselsteori. Ved hjelp av digitaliseringen kan vi koble tilbud og etterspørsel smartere, enklere og billigere; og mer effektivt. Ved hjelp av digitalisering kan vi effektivisere verdikjeder og kutte transaksjonskostnader. Det liker markedet.

Selskaper som Tesla, Amazon, Google, Facebook, AirBnB, Uber og Apple har blitt digitale giganter. Apple har alene endret mobilbransjen, fotobransjen, musikkbransjen og spillbransjen. Snart dominerer de også smarthus-bransjen.

Og uansett hva du gjør, klør du deg i hodet og lurer på hvordan din virksomhet kan sammenlignes med det de holder på med. Men disse selskapene har ikke lykkes først og fremst fordi de er bygd på en digital plattform, de har lykkes fordi de har et nært forhold til sine kunder.

Internet of Things (IoT) er et eget økosystem, ikke et teknologispørsmål. Teknologien er kun en støtte. I sin ytterste konsekvens er det nye super-internettet det som kan bidra til at den globale klimaendringen ikke produserer flere milliarder klimaflyktninger de neste årene. Super-internettet oppstår når ”kommunikasjons-internettet”, ”det digitaliserte energi-internettet” og ”transport & logistikk-internettet” sees i sammenheng.

Digitaliseringen har påført oss den største sosiologiske forandringen på mange århundrer. Så sent som for 25 år siden levde vi i en fysisk verden. Nå lever vi i både den fysisiske og den virtuelle. I våre virtuelle liv gir vi fra oss sju ganger så mye personlig data. IoT gjør det mulig å øke produktiviteten i samfunnet slik at vi setter økologiske fotspor, ved hjelp av interkonnektivitet.   Mange mener faktisk dette gir oss sjansen til å lukke vinduet og transformere fra en karbonbasert sivilisasjon til en fornybar og bærekraftig sivilisasjon. Intet mindre.

Så, hvilken strategi trenger man egentlig? Selv en stadig mer automatisert, datadrevet, super-konnektiv digital verden trenger menneskelig kontakt. Når alt kommer til alt, er kunden din egentlig bare interessert i seg selv og sine opplevelser. Da er det opp til aktører som deg å gjøre din merkevare relevant, verdifull og tilgjengelig. Først da blir man en del av kundens egen opplevelse. Man kan ikke være noe for alle, men man kan faktisk bli oppfattet som veldig viktig for noen.

Derfor må dere tørre å bli tatt stilling til; tørre å eksponere merkevaren. Merkevaren din er rett og slett hvordan folk snakker om deg når du selv ikke er til stede. Den samtalen kan påvirkes.

Harvard har forsket på bedrifter i 20 ulike bransjer og har funnet tre fellesnevnere hos de 250 mest suksessrike bedriftene. Disse tre fellesnevnerene er ”unik identitet”, ”troverdig storytelling” og ”tydelig bedriftskultur”. Bedrifter som vet og tydelig kommuniserer hvor de kommer fra, hvorfor de er her og ikke minst hvor de skal, klarer å bygge kultur og like viktig; en ekstern heiagjeng som gjør det attraktivt for både kunder å velge og for dyktige folk å søke seg dit.

Å lykkes digitalt er å prioritere reell kundeinnsikt. Det betyr at kunden må plasseres helt i sentrum av forretningsutviklingen. Begynn med selve kundeopplevelsen og jobb dere bakover mot teknologien. Ikke omvendt. Ikke vær redde for å feile. Eksperimentér. Kom dere raskt ut i markedet, og la virkelige kunder prøve produktet eller tjenesten. ”Fail quickly to learn fast”. Klarer man ikke dette, blir man fort et offer for digital darwinisme. Det vil si at forbrukeradferden endrer seg raskere enn bedriftens evne til å utnytte teknologien. For å klare dette og reelt forstå kunden, er det avgjørende å fokusere hele kundereisen; ikke bare konkrete treffpunkter mellom bedriften og kunden.

De digitale kundereisene er mer komplekse og sømløse enn noen gang. Målet er å følge den digitale kundereisen helt frem til det fysiske kjøpet i supermarkedet. Aller helst ønsker vi å være kunde-responsiv i mikro-øyeblikket.

Hvilke merkevarestrategier kan hjelpe deg til å nå kunden i sanntid, med personlig og relevant kommunikasjon på en mobil skjerm?

Det vokser frem en ny generasjon markedsførere. De jobber ikke i de tradisjonelle byråene. De jobber i spennende hybrid-selskaper der markedsføring og teknologi smelter sammen, og dataanalyse og statistiske beregninger understøtter kundenes markedsføringsstrategi. Bedriftens kostnader til kreativitet og mediekjøp reduseres, mens forholdet til brukerne blir den avgjørende kjernekompetansen. Bedriftseiere bør spørre seg selv om deres markedsføring er i stand til å spore den digitale kundereisen, forstå dataene, optimalisere på basis av ny innsikt og utarbeide en effektiv strategi.

 

Skal du lykkes i en digital verden, er dette derfor din strategi

  1. Bli skikkelig kjent med kundene dine. Dette krever reell kundeinnsikt. Ikke bare antatt eller opplevd kundeinnsikt, men faktisk kundeinnsikt.
  2. Få historien din på plass. Sørg for at både identitet, storytelling og bedriftskultur blir en av dine viktigste ressurser.
  3. Kom opp med nye idéer. Idéer som kobler tilbud og etterspørsel mer effektivt og tilrettelegger for nye kontaktflater og gode brukeropplevelser.

 

Én ting er sikkert, digitaliseringen vil fortsette å utradere alle som møter den med ignoranse, mens den vil belønne de nysgjerrige – de som tør å tenke nytt og annerledes.