- Vi har laget en reklamefilm som vi håper rører ved seeren og skaper assosiasjoner til kjente hverdagssituasjoner. Kaffen er med deg hele veien, selv om det går opp og ned i livet. Kaffen er en trygg havn, en gledesspreder eller en trøstende venn, sier Kenneth Rasmus Greve, kreativ leder i Neolab by Knowit.

Denne gangen er det kaffen, og ikke Herman Friele, som har hovedrollen.

- Herman Friele har på en strålende måte bidratt til å gjøre kaffe til en høyinteressekategori i Norge, både i forhold til hvordan den dyrkes og hvordan den best tilberedes. Vi har nå valgt å fokusere på de ulike situasjonene der kaffen spiller en viktig rolle i folks liv. Kaffen tar på en måte over hovedrollen til Herman, sier markedssjef Heine Eliassen i Friele.

Friele planlegger en massiv tilstedeværelse i media for sin frokostkaffe-serie gjennom hele 2015, der TV-reklame støttes av digital annonsering og aktivering i sosiale medier.

- Som et ledd i vår merkevarestrategi vil Friele Frokostkaffe i år være et av våre desidert største satsningsområder dette året, sier produktsjef Mona Lindgren i Friele.

Selv om Friele flytter mer oppmerksomhet mot digitale flater, vil tv fremdeles være svært viktig i kommunikasjonen.

– I tillegg til å bygge høy dekning og frekvens, er TV det mediet som i størst grad flytter volum ut av butikk og evner å påvirke forbruker emosjonelt, sier Lindgren i Friele.

Samtidig som kommunikasjonen tar en ny retning med de nye filmene fortsetter Friele å dele gode forbrukertips om kaffetilberedning, slik man har gjort i en årrekke. Enkle tipsfilmer vil bli distribuert gjennom sosiale medier og andre digitale flater, i tillegg til Frieles egne kanaler.

Friele Frokostkaffe er folkets kaffefavoritt, lansert allerede i 1938 og markedsleder innen denne kategorien de siste årene.

Se filmen her