I 2012 skulle Kaffehuset Friele investere i nye produksjonsmaskiner og i denne forbindelse oppstod det behov for nytt design på alle eksisterende produktserier. 

- Det var med stor respekt for merkevaren Friele vi gikk løs på oppgaven. Totalt har arbeidet pågått i mer enn to år, og hele prosjektet har krevd god planlegging og samtidig evne til å omstille seg underveis, sier Stoltz som leder designavdelingen i Neolab by Knowit.

Den krevende jobben har ifølge fagjuryen til Merket for god design blitt løst på en smart måte, og i deres begrunnelse for tildelingen sier de blant annet: "Det vitner om solid brukerinnsikt å etablere flere kategorier som sammen danner et økosystem. Juryen mener dette er et vellykket strategisk grep og at emballasjen spiller en avgjørende faktor."

– Emballasjen er den største reklameflaten vi har. Derfor er det viktig at den reflekterer vår rikholdige historie, samtidig som den er tidsriktig, står ut i hyllene og tar forbrukernes behov på alvor. På den måten vil vi fortsette å være kategorileder på kaffe, sier Torunn Martin, produktsjef i Kaffehuset Friele.

Les, se film og flere bilder på weareneolab.com

Tre kaffeserier – tre designretninger

Da arbeidet startet var Frieles produktportefølje kompleks, visuelt sprikende, tidsvis usammenhengende, utydelig posisjonert med en noe upraktisk og gammeldags emballasje. 

Viktige mål var derfor:

  • Bedre nøkkelinformasjon
  • Mer forbrukervennlige pakninger
  • Tydeligere produktportefølje

Etter et detaljert og grundig innsiktsarbeid ble det besluttet å styrke de eksisterende kaffeseriene Friele Frokostkaffe, Café Noir og Barista. I stedet for å gjøre kaffeseriene så like som mulig, ønsket man å møte behovene i de ulike kundesegmentene med å gå i tre forskjellige retninger. 

1) Friele Frokostkaffe - den ikoniske favoritten for folk flest fikk et uttrykk for å understreke dens stolte historie. Se Neolabs reklamevideo for Friele Frokostkaffe

2) Friele Café Noir - dessert- og selskapskaffen fikk en dose art deco og film noir som gjennom et elegant uttrykk kommuniserer hverdagsluksus.

3) Baristaserien - kaffen for entusiastene, ble gitt et retromoderne preg av håndverk med mye plass til informasjon som kaffekjennere setter pris på. Se Neolabs reklamevideo for Baristaserien