OneSearch på 5 minutter
90% av alle kundereiser starter med et søk. Kunden ser ofte ikke forskjell på organiske og betalte søkeresultater – derfor er det viktig for å jobbe med dette på tvers. Sammen kan betalt og organisk søk skape gode synergier. Anne Cecilie og Monica forteller deg hvordan! 

Optimalisering i sosiale medier
Hva er egentlig CBO? “Gi algoritmene rom til å jobbe” sier Christian, fagansvarlig for sosiale medier i MediaCom. Det handler om å ikke snevre inn kjøpene så mye at det ikke er rom for optimalisering. La Christian lære deg mer.

Personalisering med dynamiske annonser
Det kreative i en annonse er den viktigste driveren til salg. Derfor er der viktig at mediekjøp planlegges sammen med det kreative for å få best mulig effekt. Et av de beste verktøyene vi har for å treffe målgruppen vår med relevante budskap, er å bruke det vi kaller for dynamiske annonser. Max og Stian lærer deg mer om dette på bare 4 (!) minutter.

Hva skiller mediebyråer fra hverandre?
Det er en saying at “alle mediebyråer er like”, men det er vår administrerende direktør Britt Skjeppestad helt uenig i. Finn ut hvorfor, og hva som kjennetegner MediaCom som byrå. I tillegg deler Britt hva hun mener er det viktigste annonsører bør tenke på nå om dagen. Se webinar her.

Systems Planning på 5 minutter
Vi kan aldri få understreket dette nok: det er viktig med en helhetlig tilnærming til mediekjøp! Systems Planning er vårt verktøy for nettopp dette. Strategidirektør Sten tar deg gjennom prinsippene, og verdens enkleste modell å planlegge ut fra. Se webinaret her. 

Relevans på 5 minutter
I et hav av annonsører som kjemper om oppmerksomheten er det ett våpen som kan gi nettopp din annonse de beste muligheter for å bli sett: Relevansen. I MediaComs eget kreative byrå, MBA, jobber vi med å gjøre relevans til ditt konkurransefortrinn. Lær mer om hvordan du kan utvikle mer relevant reklame på 5 minutter.