LinkedIn vokser stadig og registrerer per april 2019 over 1,2 millioner brukere i Norge ifølge tall fra Ipsos’ Q1-rapport. Vi får mange spørsmål om hvordan man kan, og bør, markedsføre som bedrift på LinkedIn, og det er gjerne det samme som går igjen; Det er for dyrt, for komplisert, vi kan ikke nok om det, og så videre.

 Sannheten er at ja, LinkedIn er vesentlig dyrere enn de andre kanalene. Men mulighetene og treffsikkerheten innenfor B2B-segmentet er overlegent alle andre kanaler for øyeblikket. På LinkedIn har vi med et mindre volum av mennesker å gjøre, og det gjør det dyrere å nå dem. Enda dyrere blir det om du i tillegg ønsker å segmentere deg ned på spesifikke bransjer eller ansienniteter. Men verdien av trafikken man får inn vil typisk være høyere enn på eksempelvis Facebook i dette segmentet.

LinkedIn har de siste månedene lansert sin nye Campaign Manager som har til hensikt å gjøre det langt enklere å annonsere på plattformen. Dagens løsning er altså mer oversiktlig og i stor grad lik løsninger vi finner hos Facebook.

 Vi har satt opp fem tips for deg som enten vurderer å starte annonsering på LinkedIn, eller som allerede gjør det og ikke oppnår ønskede resultater:

 1. People first - dette er selve kjernen i LinkedIns strategi.
  • LinkedIn setter brukeren først og plattformen deres er utviklet deretter. De sier selv at brukerne deres oppgir at de først og fremst er på LinkedIn for å lære. Dette er viktig å ha i bakhodet når man skal legge en strategi for kanalen.
 2. Det organiske er også viktig - lag en intern delingskultur.
  • LinkedIn’s algoritme ser på både det organiske og betalte engasjementet når annonser plasseres i brukerens feed. Sørg for at ansatte er med på å dele innhold. På denne måten får dere større rekkevidde, samtidig som dere hjelper det betalte.
 3. Riktig, tilpasset innhold er og blir alfa omega
  • Vår erfaring er at redaksjonelt vinklet innhold ofte fungerer best, men man må selvfølgelig også vurdere målgruppenes konsum av innhold. Et godt tips er å teste flere annonser mot hverandre med forskjellige kreativer og innganger for å se hva som fungerer best.
 4. Sett opp Insight Tag
  • Installer Insight Tag på nettsiden til bedriften din. Denne er GDPR-vennlig og gir deg god innsikt i karaktertrekkene ved målgruppen din. Disse målgruppene kan deretter brukes til blant annet retargeting og lookalikes.
 5. Legg egen strategi for LinkedIn – brukeratferden er annerledes her enn i andre sosiale kanaler
  • I motsetning til for eksempel Facebook og Snapchat hvor brukerne i stor grad er innom daglig, ser vi i Ipsos’ Q1-rapport at kun 11 prosent av brukerne sjekker LinkedIn daglig, 32 prosent ukentlig og hele 54 prosent månedlig. Disse tallene sier oss at det tar lenger tid å bygge dekning på LinkedIn enn i andre kanaler. Det er derfor viktig å planlegge fremover, samt legge til rette for et lengre løp i forbindelse med større kampanjer.

For å oppsummere er LinkedIn en fantastisk kanal for deg som ønsker å treffe mer målrettet i business-segmentet, men det er viktig å legge en klar plan og strategi for hvordan du ønsker å nå målene dine. Dette er en kanal svært ulik de andre sosiale plattformene og det kreves derfor en annen tilnærming – men starter du med disse tipsene over er du allerede godt på vei!

 

Har du spørsmål om LinkedIn? 

Ta kontakt med Social Media Manager i MediaCom, Ola Tangen på telefon 47 35 51 72 eller mail ola.tangen@mediacom.no