Mai 2016 lanserte Diplom-Is den nye iskremserien WANTED med unge mellom 15 og 24 år som primærmålgruppe. Våren 2017 lanserte WANTED tre nye smaker. Målet med kampanjen var å skape blest og engasjement rundt lanseringen, samt øke kjennskap, penetrasjon og merkepreferanse.

UTFORDRING

Den unge målgruppen tilbringer flere timer daglig i sosiale medier og er skeptiske til kommersielt innhold. Fordi de har vokst opp med å bli eksponert for tusenvis av budskap om dagen, har de utviklet et teflonlag mot tradisjonelle, kommersielle budskap. De er vanskelige å nå frem til, engasjere og å påvirke.

For å klare å begeistre og engasjere denne målgruppen måtte de nye smakene lanseres på en annerledes måte - ungdommelig, fremoverlent og nytenkende, samtidig som merkets DNA «Kriminelt god» ble ivaretatt og forsterket.

KUPPET

Konseptet KUPPET ble lansert: En leken og fiktiv historie i «true crime»-stil som startet med at en bande brøt seg inn og stjal nyhetene fra fabrikken til Diplom-Is. Deretter ble målgruppen invitert til å ta del i jakten på ranerne og utbyttet.

I løpet av tre hektiske uker dukket ranerne og utbyttet opp ulike steder i landet og det ble produsert innhold fortløpende som var skreddersydd Facebook og Snapchat. Foruten introfilmen og kampanjens sluttscene ble innholdet i kampanjen i stor grad skapt underveis basert på reaksjoner, tips og engasjement fra målgruppen via Snapchat og Facebook.

RESULTATER

Engasjementet og kampanjens effekt overgikk alle fastsatte målsetninger, og Diplom-Is opplevde den høyeste trafikken og engasjementet i sosiale medier noensinne. Ikke nok med det, målinger i etterkant viste at kampanjen også forbedret målgruppens holdninger til Diplom-Is som selskap.

 

LES MER OM CASET OG ANDRE CASER PÅ https://www.mediacom.no/