I fjor sommer fikk jeg en forespørsel fra Høyskolen: «vil du undervise to klasser i interaksjonsdesign?» Min første tanke var «oi, dette blir en helt ny utfordring! Hvordan skal jeg klare å strukturere det jeg kan om dette faget slik at de bli i stand til å bruke kunnskapen på en klok og verdiskapende måte?» Det er lenge siden jeg har vært så nervøs for å gjennomføre jobben min. Samtidig var dette en gullsjanse til å gi noe tilbake. Og det må jo oppleves relevant å få en foreleser som kommer fra næringslivet? Med min bakgrunn som UX-designer kan jeg tilby de en praktisk tilnærming som er helt reell fra arbeidslivet. 

«Det å få tid sammen med studentene har gitt meg ny energi, mange fine øyeblikk og stor respekt for den nye generasjonens kreativitet og evne til problemløsning» – Cecilie Tveter, senior interaksjonsdesigner og fagleder UX.