-        Det er lett å tenke at med dagens trender er hermetisk pålegg noe forbrukerne ikke vil ha, men Stabburet Leverpostei har vist at dette overhode ikke stemmer, sier Produktgruppesjef Birte Solvang Hjorth i Orkla Foods Norge.

Sammen med OMD ble det utviklet en todelt strategi som både skulle sikre kortsiktig salg, samtidig som man også så behovet for å investere for å bygge merkeverdiene på sikt.

-        En strategi som skal levere vekst på sikt skiller seg gjerne markant fra det kortsiktige salgsfokuset. Vi måtte mestre begge for å oppnå de målsetningene Orkla hadde. To tiltak ble planlagt, en forbrukerkampanje og en langsiktig utvikling merkevaren, sier Cathrine Dalan,kundeansvarlig i OMD.

Sikret kortsiktig salg med årlig forbrukerkampanje

For å løfte det kortsiktige salget så man at det var et behov for å aktualisere den gule boksen og identifiserte en mulighet med å bruke det kjente ansiktet. Den såkalte «Lokk-kampanjen» ble lansert i 2012, og vært gjennomført hvert år siden.Kampanjeideen var like enkel som den var genial; man oppfordret forbruker, via ulike kanaler med fokus på sosiale medier, til å kjøpe 3 bokser Stabburet Leverpostei for deretter å bestille et gratis leverposteilokk med bilde av seg selv (eller noen i familien) på Stabburetleverpostei.no. Lokket ble så sendt hjem til deg i postkassen, og man fikk dermed et personlig produkt med en sterk link til familien dirkete inn på kjøkkenet.

Fant sin styrke i nytt kommunikasjonskonsept – og investerte på lang sikt for å øke viktige merkeverdier og drivere

Det å kun oppfordre til salg er ikke nok for å drive de viktige verdiene i en merkevare, og man var nødt til å utvikle en ny, emosjonell kommunikasjonsplattform. Ved hjelp av diverse innsiktsprosjekter visste man at foreldre selv har positive minner knyttet til den gule boksen, og et ønske om å overføre disse til sine egne barn. På bakgrunn av dette, utviklet Apeland kommunikasjonsplattformen «Styrke starter et sted»; en emosjonell tilnærming om barns iboende styrke. Dette, kombinert med produktfordelen jern, ble en av de viktigste driverne man måtte ta tydeligere eierskap til.

Resultatet var oppsiktsvekkende

Som resultat av disse kombinerte tiltakene har man oppnådd imponerende salgsresultater, og Stabburet Leverpostei har vist en imponerende vekst i både markeds- og verdiandeler.  Alle viktige merkeverdier har også vist en imponerende utvikling etter merkekommunikasjonen ble introdusert. Stabburet Leverpostei har definitivt vist sin styrke gjennom å være et svært godt produkt i bunn, heiet frem ved hjelp av en helhetlig kommunikasjonsstrategi som har resonert godt med hovedmålgruppen.

 

Caset har vunnet Sølv i Anfo Effekt Smart Multi, Gull i INMA Performance Awards, og Bronse i Anfo Effekt Vekst