McDonalds inngikk derfor et samarbeid med Snapchat og ble de første i Norge til å teste ut geo-kjedefiler. Alle 70 restaurantene ble geo-fencet og alle besøkende i Norge får dermed opp McDonalds Snapchat filter i restaurant.

McDonalds er en annonsør som tar valg basert på innsikt. Samtidig ønsker de å være innovative å teste nye annonseløsninger. Vi hadde innsikt i at nesten 90 prosent av de mellom 16-26 år bruker Snapchat, og dette er en attraktiv målgruppe for McDonalds som annonsør. Fra tidligere hadde McDonald’s lite erfaring med annonsering på denne kanalen, men på bakgrunn av brukerinnsikten til Snapchat ble dette en interessant og relevant kanal for dem å teste ut.

Reklamebyrået til McDonalds, DDB, utviklet forskjellige filtere som kjøres gjennom året. Noen filtere har mer fokus på produkt og kampanjetema i restaurantene, mens andre er generiske og fokuserer kun på merkevaren McDonald’s. Vi tar kontinuerlig utgangspunkt i resultatene og læring på de ulike filtrene for hele tiden å optimalisere kampanjen så filterne oppleves på relevante som mulig.  

Resultater: Det er 1,5 millioner personer som har swipet filteret over bildene sine fra vi startet kampanjen i januar. Da filteret kun er tilgjengelig i restaurant, er dette svært gode tall. Filteret har en delingsrate på nesten 20 prosent, som er veldig bra sammenlignet med standard delingsrate på Snapchat (5-15 prosent). I snitt bruker de besøkende nesten 10 sekunder på filteret, som også er et resultat godt over snittet. Disse resultatene tyder på at vi får ta del i de små øyeblikkene som deles i restauranten og at kjedefilteret oppleves som relevant for gjestene til McDonalds.