Kornmo har lenge vært en kjent og kjær norsk merkevare, lansert i 1946. Merket har hatt en stabil høy kjennskap, men høy kjennskap alene øker ikke salget så lenge penetrasjonen og frekvensen går ned, og de som spiser mest stadig blir eldre. De «tradisjonelle» fullkornkjeksene tapte gradvis sin popularitet,  og fra 2003 til 2015 hadde Kornmo tapt over 50% i volum. Noe måtte gjøres for at Kornmo skulle leve videre.

Parallelt med en negativ volumvekst for Kornmo i kategorien matkjeks kunne man se en sterk vekst i kategorien knekkebrød, en vekst som nesten utelukkende skyldtes lanseringer av «hjemmebakte» knekkebrød fra 2013.

I 2015 startet en omfattende innsiktsprosess for å gjøre Kornmo mer relevant for en yngre målgruppe. Tester ble gjennomført for å kartlegge interesse, unike egenskaper og kjøpsintensjon på flere produktideer som kunne passe inn under Kornmoparaplyen sammen med Kornmo Orginal. Med sterke assosiasjoner til «sunnhet», «tradisjon» og «god smak» viste innsiktsarbeidet at Kornmo kunne trekkes inn i flere, sunne kategorier. I tillegg til kategorien matkjeks, skulle Kornmo nå entre kategoriene hjemmebakte knekkebrød og sunne cookies. Dette ble starten på reisen for «NYE» Kornmo.

KORNMO hadde én klar målsetting – Merket skulle bli relevant igjen!

Gjennom en reise på tre år og med store investeringer i media, har Kornmo klart å nå sine mål og samtidig drive vekst i alle de tre kategorier som KORNMO har gått inn i. I tillegg er det ekstra hyggelig å se at de igjen har klart å skape vekst for Kornmo Orginal!

Vi er glade for å se at Kornmo igjen legges i flere handlekurver og heier på Kornmo i tiden fremover!

OMD, Orkla C&S og byråene TRY og Saatchi har sammen bidratt på den spennende reisen. Etter prisutdelingen ANFO Effekt 2017 kunne de glede seg over enda en pris for denne kampanjen, denne gangen med sølv i kategorien Vekst etter dokumentert vekst over 3 år. I fjor vant Kornmo gull Anfo Effekt i kategori NY for lanseringen av Kornmo Knekkebrød.