Løsningen hentet inspirasjon fra The Tipping Point og premissene «The Law of the FewThe Stickiness Factor og The Power of Context». For å styrke Pierre Roberts kredibilitet innen fashion ble et design- og konseptsamarbeid med moteprofil og influencer Hanneli Mustaparta inngått høsten 2017.

Kommunikasjonen og uttaket fulgte følgende premisser:

  • Man ønsket å fokusere og tilpasse kommunikasjonen innledningsvis utelukkende til personer med innflytelse og cred innenfor fashion
  • Karisma og x-faktor ble dyrket og man sørget for å fremheve Hanneli i alle kanaler og i all kommunikasjon rundt kolleksjonen
  • Man ventet med å kommunisere i breddemedier inntil opinionslederne hadde hatt tid til å erfare kolleksjonen, og vise den frem gjennom fortjent omtale
  • Det ble arbeidet målrettet med en kombinasjon av betalte, egne og la til rette for fortjente kanaler gjennom lanseringen.

 

Lanseringen av kolleksjonen genererte fortjent spredning og omtale, og man dokumenterte en rekordhøy kjøpsintensjon på hele 47% for kolleksjonen. Kampanjen løftet viktige assosiasjoner som «moderne» og «stilsikker» med henholdsvis 29% og 16%, og sist, men ikke minst: Pierre Robert knuste salgsmålet med svært god margin.

 

Lanseringen av Pierre Robert x Hanneli vant Diplom i kategorien Smart Multi.