Etter en nedgang i preferanse og tap av markedsandeler, var det klart at vi måtte snakke bedre og smartere til målgruppen vår om det de er opptatt av - fremfor bare burgere. Undersøkelser viste at emosjonelle faktorer, særlig arbeidsplass for unge, kunne styrke merkevaren og differensiere oss.

Vi måtte endre persepsjonen av McDonald’s som arbeidsplass
Mange assosierer det å jobbe på McDonald’s med det «å flippe burgere», men sannheten er en helt annen. McDonald’s er nemlig en av landets største arbeidsplasser for unge og er et viktig springbrett videre i karrieren for tusenvis av ungdom. Få andre steder kan du faktisk få ledererfaring i en alder av 20 år.

Et oppsiktsvekkende konsept skulle skape oppmerksomhet og engasjement
McDonald’s er altså et springbrett i karrieren for mange av de som jobber der i dag – de aller fleste kommer til å finne en annen jobb. Basert på denne innsikten kom NORD DDB opp med kampanjen “Stjel Våre Ansatte”, hvor vi møtte noen av dem som jobber i McDonald’s og oppfordret andre arbeidsgivere til å stjele dem. Ved å fremme de ansatte og deres ambisjoner, fremfor oss selv og våre bevis på å være en god arbeidsgiver, sørget vi for en kampanje som virkelig engasjerte.

En skreddersydd medieplan
Kampanjeflatene ledet til mcdonalds.no hvor arbeidsgivere kunne bli kjent med ansatte i McDonald’s og kontakte dem direkte. 40 filmer ble skreddersydd for online video, SoMe, TV og kino. Vi plasserte bannere på landets største jobb-/næringslivssider og sendte personlige brev til landets 50 største bedrifter med en oppfordring om å se til McDonald’s når de skulle ansette.

Vi knuste målsettingene
Stjel våre ansatte leverer solide løft for merkevaren. Hele 24% flere oppfatter McDonald’s som en god arbeidsplass og 38% flere er enig i at det å jobbe på McDonald’s gir god karriereutvikling. Antall henvendelser for å jobbe i McDonald’s har så mye som doblet seg i perioden.