Bidrag til den norske krigshistorien.

Det overordnede målet for prosjektet var å bygge kjennskap i Norge til Europeana samt å synliggjøre Europeana i en nasjonal kontekst og oppfordre brukere til å benytte seg av innholdet som er tilgjengelig gjennom portalen. I tillegg ville man også gjerne oppfordre folk til selv å bidra med innhold.

Med utgangspunkt i et relativt smalt tema – andre verdenskrig i Nord-Norge og Finnmark samt krigshistoriens sorte hull, og at workshopene skulle holdes henholdsvis ved Árran lulesamisk senter og ved Nord-Troms museum – ble det besluttet å få med flere av arkivene rundt om i landet. Dette grepet ble gjort for å gjøre kampanjen relevant og interessant for region- og lokalmedier over større deler av landet, samt gi kampanjen en større nasjonal relevans. Det strategiske valget som ble tatt for å gjøre kampanjen relevant nok lokalt, endte med at elleve arkiver deltok, noe som igjen bidro sterkt til at målsettingene ble oppnådd. I tillegg til at tradisjonelle region- og lokalmedier var viktige, tok vi også et tidlig valg om at NRKs distriktssendinger ville være viktige for prosjektet – særlig med tanke på workshopene, men også for de åpne dagene i arkivene.

Sterk økning i kjennskap til Europeana

Kampanjen oppnådde og oversteg målet om økning av kjennskap til Europeana. I tillegg bidro den til mye oppmerksomhet i lokale medier og kronen på verket var dekning på NRKs lokalsendinger og NRK Kulturnytt. Videre førte kampanjen til stor økning i antall følgere i sosiale medier, samt godt oppmøte på workshops og de åpne dagene.