Tibnor leverer metall, stål og bearbeidingstjenester til mekaniske verksteder, serieprodusenter, stålbyggere og infrastruktur. I praksis betyr dette at du finner stål fra Tibnor i alt fra broer, kaier og tunneler, til tankbiler, lysmaster og bygninger.

Suburbia har laget film om hvor spennende det er å jobbe i Tibnor. Filmen skal benyttes i forbindelse med rekruttering. 

Videoproduksjon ved Revolver Media As.