Siri Skaalmo (44) tar over som leder i Institutt for Journalistikk 18. august. Hun har den siste tiden vært medgründer og rådgiver i et nytt konsulentselskap. Tidligere har hun sin erfaring fra NHST-konsernet, der hun har vært direktør for DNX, leder for redaksjonell forretningsutvikling i Dagens Næringsliv, utgavesjef digital, redaktør for DN.no og journalist, blant annet.

- Spesielt glad er jeg for at den nye IJ-lederen er en innovatør. Det vil komme godt med for IJs utvikling og den sentrale rollen IJ-lederen skal ha i utvikling og drift av Pressens hus, sier IJs styreleder Britt Sofie Hestvik.

Den nye IJ-lederen har universitetsgrad i media- og kommunikasjon, er midt i en excecutive master på Handelshøyskolen BI i strategisk forretningsutvikling og innovasjon og tar i disse dager eksamen i Consulting.

Motivasjonen hennes for å påta seg oppdaget er å utvikle IJ videre i takt med flyttingen til Oslo og samlokalisering av bransjeaktører i Pressens hus.

- Kompetanse er helt avgjørende for medienes utvikling fremover, og jeg gleder meg til å sette meg inn i hvordan Institutt for Journalistikk kan bidra med kunnskap og kompetanse på best mulig måte fremover. Jeg tror også enda mer åpenhet og deling kan bli sentralt i å bevare journalistikkens samfunnskritiske rolle, noe Pressens hus er et glimrende utgangspunkt for, sier Skaalmo. 

Eivind Fjellstad vil stå i stillingen som IJ-leder til 3. august. Deretter vil økonomiansvarlig Lars Brekke ved IJ være konstituert IJ-leder fram til Siri Skaalmo tiltrer 18. august.