Konsulentselskapet KPMG har ansatt Vibeke Munthe-Kaas som ny kunnskapsdirektør. Hun kommer fra en stilling som direktør for strategi og analyse i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, hvor hun har hatt ansvaret for sentrale aktiviteter som kåringen av Norges 50 fremste tech-kvinner og Abelias årlige temperaturmåler av norsk omstillingsevne, Omstillingsbarometeret.

Vibeke Munthe-Kaas ble selv nevnt som en av Kapitals 40 stjerner i næringslivet under 40 i fjor høst.

- Gjennom min tid i Abelia har jeg virkelig sett verdien ideer, kunnskap og analyse har for både norske bedrifter og ledere i offentlig sektor som skal ta fremtidsrettede beslutninger og utløse innovasjon. Jeg opplever KMPG som et internasjonalt ledende miljø på akkurat dette, sier Munthe-Kaas i en pressemelding.

Hun skal både styrke og videreutvikle KPMG som et miljø for innsikt for enkeltbedrifter, næringsliv og offentlig sektor.

- At KPMG nå ønsker å forsterke sin rolle som samfunnsaktør og være tydeligere i det offentlige ordskiftet, gjør dette til en veldig spennende mulighet som jeg umiddelbart visste jeg måtte takke ja til. I tillegg er jeg dypt imponert over de menneskene jeg har møtt i KPMG og gleder meg til å bli en del av et så kunnskapsrikt og offensivt lag.

Vibeke Munthe-Kaas ønskes velkommen til KPMG av markeds- og kundedirektør Henrik Haakestad Lervold.

- KPMG ønsker å gå fra å være et traust revisjonsselskap til å bli en mer aktiv samfunnsaktør med en tydeligere og modigere stemme i samfunnsdebatten. Fordi det forventes av en aktør som oss, som med 27 kontorer rundt omkring i Norge har pulsen på norsk nærings- og samfunnsliv, sier han.

- Det gjør at vi vet hvor mulighetene og utfordringene ligger og da er det en forsømmelse om vi ikke bidrar mer til å skape en bedre verden og et mer robust samfunn og næringsliv lokalt og nasjonalt. Å få inn en ressurs som Vibeke, som med sitt nettverk, sin kompetanse og sin energi og drive, vil sette oss på kartet på en helt ny og kraftfull måte.

Haakestad Lervold gjennomførte reisen fra PWC til KPMG i august.