Torsdag fortsatte debatten om slitne kommunikasjonsfolk i form av et bransjemøte på Share i Oslo. Der var blant andre byråleder Camilla Elise Berg i Awake på plass. Det var hun som satte temaet på dagsorden med kommentaren «Vi glemmer konsekvensene av å drive ansatte til randen» på Kampanje i fjor høst. Der tar hun et oppgjør med det hun mener er en ukultur som i ytterste konsekvens kan gjøre bransjen uinteressant for morgendagens talenter.

- Jeg er veldig fascinert av hva det er som gjør folk i bransjen så lojale og at de blir så enge i en jobb når de virkelig ikke har det bra. Jeg er opptatt av bærekraft, og dette er ikke bærekraftig, sier Berg om bakgrunnen for at hun satte seg ned for å skrive innlegget.

Berg mener det er grunn til å tro at det drives rovdrift på ansatte i kommunikasjonsbransjen.

- Jeg vil si at det virker sånn. Innboksen min er ganske full av historier fra ansatte. Så er spørsmålet om man anerkjenner det, sier hun til Kampanje.

- Har vært skikkelig tøffe
Awake-sjefen hadde i forkant av møtet sendt ut invitasjoner til en rekke byråledere. Både Therese Becke i Pol og Camilla Kim Kielland i Morgenstern møtte opp, men Berg biter seg merke i at andre sitter stille i båten.

- Det er stemmer fra de største byråene jeg savner, som jeg gjerne skulle ha sett anerkjenne problemet, sa Berg under paneldebatten.

Likevel mener hun det er lys i enden av tunellen.

- Absolutt. Ikke minst fordi vi har hatt dette møtet og løftet opp problemet. Jeg ser også hvor stort engasjementet er i ettertid. Jeg vil si at Camilla og Therese har vært skikkelig tøffe som har stilt opp i debatten og svart på dette. Det er veldig mange andre som også skulle ha bidratt, sier Berg.

- Noen ganger blir det lange dager
Morgenstern-sjef Camilla Kim Kielland tror det er mange som kjenner seg igjen i problematikken, men hun vil ikke gå med på at det er betegnende for hele bransjen.

- Vi snakker mye om en bransjekultur, men det er nok et veldig vidt begrep. Det er individuelle forskjeller fra byrå til byrå. Det handler om kultur, hvordan man priser ting, lederstil og om man våger å si nei, sier hun.

- Er det en ukultur?

- Vi har hørt eksempler på steder der det påpenbart er en ukultur, og det skal man ikke finne seg i, men at hele bransjen har en ukultur synes jeg er et sterkt premiss.

Pol-sjef Therese Becke er enig.

- Det er ikke kult å skulle jobbe så mye. Det er ikke kult å sove på kontoret eller jobbe 40 timers overtid i løpet av en uke. Men det er klart at noen ganger blir det lange dager. Det handler om at man har lyst til å levere de beste jobbene og levere den beste innsatsen. Det er ikke alltid en idé kommer mellom åtte og fire heller, sier hun.

- Har bransjen vært for dårlig til å lytte til ansatte som har strukket strikken litt for langt?

- Ja og nei. Det er mange som kommer inn i bransjen med dette som sin første jobb. De har ambisjoner og legger inn et ekstra gir og synes det er litt krevende å si nei. Da er det viktig å ha en kultur der man kan gi beskjed eller at noen andre sier ifra. Det er ingen som er tjent med at folk skal være utslitte i bransjen vår.

Tror på generasjonsskifte
Det er bred enighet blant deltakerne i panelet om at dette er en utfordring bransjen må håndtere dersom de skal tiltrekke seg morgendagens talenter.

- De som kommer etter oss vil ha et annet fokus på hva som er suksess, og hvis man som byrå eller bedrift ikke tenker på det, så vil du falle utenfor. Jeg tror nye talenter vil søke seg mot bedrifter med større bevissthet rundt sosialt ansvar, sier Berg.

Henrik Sandberg i rekrutteringsselskapet Teft har dokumentert at byråbransjen er blitt mindre attraktiv blant arbeidstakerne, senest i Den store bransjerapporten som de slapp tidligere i år. Han kan ikke utelukke at det er en sammenheng.

- Jeg tror uforutsigbarheten og det å ikke være premissgiver for egen hverdag kan skape en uforutsigbarhet som gjør at man fortere blir litt sliten, sier Sandberg til Kampanje.

Trenden nå er at arbeidstakere i stedet søker seg til fagmiljøene som bygges opp på annonsørsiden.

- Jeg tror byråene har en jobb å gjøre med å fortelle hvor spennende og faglig utviklende det er å jobbe i byrå, sier han.

Her kan du se debatten i sin helhet som ble spilt inn på Share i Oslo. Med i panelet, som ble ledet av Knut Kristian Hauger fra Kampanje, var også Elect-rådgiver, Knud Fahrendorff.