Diskusjonen om slitne kommunikasjonsfolk har gått gjennom i 2022. Ulike profiler fra byråbransjen har på forskjellige måter adressert problemet. I fjor høste gjennomførte Teft Rekruttering Bransjeundersøkelsen. I undersøkelsen svarte 1950 respondenter fra ulike byråer, markedsavdelinger og medier på spørsmål om deres arbeidshverdager og arbeidsmengde. 

- 42 prosent av alle respondentene svarer at de jobber for mye og utsetter private gjøremål for å jobbe overtid. Og det er tydelig at problemet med slitne kommunikasjonsfolk på ingen måte er begrenset til byråbransjen alene, sier Ole Janzso i Teft.

Spørsmålene i undersøkelsen ble utformet i samarbeid med Awake og Camilla Elise Berg. I fjor belyste hun problematikken i kommunikasjonsbransjen i en kommentar i Kampanje. Her satte Berg fokus på at rovdrift på ansatte ikke er bærekraftig i lengden.

Les mer: - Vi glemmer konsekvensene av å drive ansatte til randen

- Tallene viser at utfordringene som ble diskutert i fjor er høyst reelle. Nå har vi tallene og dette må vi forholde oss til. Det er flere funn fra Bransjeundersøkelsen som blir lagt frem 24. januar som vil si enda mer om omfanget, sier Camilla Elise Berg.

Flest slitne annonsører
I undersøkelsen er noen byrå- kategorier overrepresentert. L
ikevel er det flest slitne kommunikasjonsfolk hos annonsørene. Tallene fra undersøkelsen peker tydelig på at de som jobber i markedsavdelingene føler like mye, om ikke mer, press og forventninger i det daglige som byråfolk gjør.

- Frykter du at den økonomiske usikkerheten vil gjøre vondt verre?

 - Ja. Det er nå bedriftene får testet motstandsdyktigheten på alle områder. De som forvalter de menneskelige ressursene på best mulig vis, vil klare seg best, sier Berg.

Medarbeidere i den norske kommunikasjonsbransjen er ikke alene om å føle på utmattelse. En undersøkelse fra Gallup viser at den globale arbeidsstyrken aldri har vært så bekymret og trist enn den er i dag. Denne undersøkelsen er basert på svar fra 154.000 personer fra 145 land.

- Utbrenthet er på sitt aller høyeste og mye tyder på at det øker. Spørsmålet er om aktørene i vår bransje, både arbeidsgiverne og ansatte, er villige til å ta ansvar for en sunnere arbeidskultur. Det er tydelig behov for kunnskap og bevisstgjøring rundt hvilke konsekvenser dette har for oss som enkeltmennesker, og hvordan det faktisk påvirker både produktiviteten og bunnlinjen, fremhever Camilla Elise Berg i Awake.

- Bør legge opp til syklisk arbeidshverdag
Berg mener at det nettopp er i usikre tider som vi er i nå at ledelsen må være bevisste på arbeidsmiljøet og på de ansatte.

- Dessverre er det vanskelig for mange å prioritere indre bærekraft i krisetider. Likevel er det nettopp da man bør sette inn tiltak. Som leder kan du starte med å kartlegge økosystemet til bedriften og ta tempen på de ulike nodene og energiflyten mellom de. Det er en fin måte å få oversikten over hvilke områder som må styrkes og til hvilken tid, sier Berg.

Å gi ansatte tid og rom for å ta små pauser fra stress og leveringsfrister vil lønne seg i lengden, mener Berg.

- Ansatte og ledere bør legge opp til en mer syklisk arbeidshverdag der det prioriteres tid for når dere skal være på og når dere skal pause. Å vite når og hvorfor man skal ta pause, og balansere flyt og struktur er en kunst. Mestrer man det, vil man bli mer effektiv, understreker Berg.