Vi utvider teamet og søker en effektiv, grundig og digitalt orientert prosjektleder.

Prosjektleder er ansvarlig for gjennomføring av markedsundersøkelser, inkludert dialog med oppdragsgiver, koordinering med programmerere og andre kolleger og rapportering av resultater til oppdragsgiver. Prosjektledere skal kunne bistå oppdragsgivere med faglige råd for gjennomføring av metodisk gode undersøkelser. Prosjektledere i Norstat har mange baller i luften samtidig, og må trives med høyt tempo og være strukturerte og fleksible. Prosjektlederne i Norstat jobber selvstendig, men har også en sterk lagånd. Norstat tilbyr et fullt spekter av kvalitative og kvantitative datainnsamlingsmetoder, inkludert web- og telefonundersøkelser, rekruttering til brukertester og fokusgrupper, personlig intervju, mystery shopping og validering av digitale målgrupper. Våre prosjektledere gjennomfører prosjekter innenfor flere av metodene Norstat tilbyr. Norstat er og skal fortsette å være et veldig trivelig sted å jobbe ± vi er opptatt av å finne en ny kollega som både setter pris på og bidrar til det.


Av ansvar og oppgaver kan nevnes:

 • Totalansvar for gjennomføring av prosjekter: fra bestilling fra oppdragsgiver, oppfølging av feltarbeidet til rapportering av resultater, inkludert dialog med oppdragsgiver.
 • Rådgivning av kunder på metodiske spørsmål for å sikre datainnsamling som er valid.
 • Lede prosjekter på tvers av flere av Norstats datainnsamlings-metoder.
 • Avhengig av bakgrunn og kvalifikasjoner, vil vår nye prosjektleder også ha et Key Account-ansvar for en eller flere av Norstats større kunder.
 • Mange prosjektledere i Norstat har tilleggsansvar innenfor markedsarbeid, panel, tekniske områder mm. Dette vil kunne være aktuelt også for vår nye medarbeider basert på erfaring og kompetanse.

Stillingen rapporterer til Adm. direktør. i Norstat Norge

Vår nye Prosjektleder bør kjenne seg igjen i følgende:

 • Proaktiv og selvgående
 • Meget strukturert, systematisk og ryddig
 • Løsningsorientert
 • Stor gjennomføringskraft
 • Analytisk og nysgjerrig. Du ligger et hestehode foran, og ser utfordringer, muligheter og løsninger. Liker tall og analyser
 • Du trives med å ha mange baller i luften, og evner å ha oversikt og kontroll både på de kortsiktige og langsiktige oppgavene og prioritere på en måte som gjør at deadlines møtes i hektiske perioder
 • En solid lagspiller
 • Interesse for data og nye, digitale muligheter
 • Interesse for Norstats tjenester, og et engasjement for å videreføre Norstats positive utvikling
 • God forretningsforståelse
 • Du er språklig sterk i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Du liker å gjøre en forskjell og å skape resultater, og trives i en kultur med korte beslutningsveier og stor driv
 • Du identifiserer deg med verdiene Kvalitet og Etterrettelighet
 • Høyere utdanning innen statistikk og metode. Relevant erfaring vil bli vektlagt og kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Vi legger vekt på at personen kan bidra aktivt både faglig og sosialt, og har et engasjement for å levere på et meget høyt nivå.


Selskapet og rollen byr på meget spennende faglige utfordringer og utviklingsmuligheter. Norstats kultur er preget av entreprenørskap og kontinuerlig utvikling. Vi legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø. Vi byr bl.a. på en av byens beste lunsjordninger med egen kokk. Norstat holder til i moderne og lyse lokaler sentralt plassert på Rådhusplassen i Oslo.

Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil annet er avtalt med den enkelte.


Om arbeidsgiveren

Norstat er en av Europas ledende leverandører av datainnsamling. Vi gjennomfører markedsundersøkelser og opinionsmålinger innenfor et bredt spekter av online og offline metoder. Norstat jobber for en rekke velrennomerte oppdragsgivere innenfor bl.a. merkevare, media, PR/ kommunikasjon, bank/ finans og offentlig sektor. Online-metoder utgjør en stadig større del av Norstats portefølje, og selskapet leverer også integrerte dataløsninger til Big Data-applikasjoner. Norstat eier Panel.no, Norges største forbrukerpanel. I Norge har Norstat hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim, Lillehammer og Larvik. Vi er 30 fast ansatte og 300 deltidsansatte. Norstat opplever stor økning i etterspørselen etter våre tjenester.