Som markedsdirektør får du det overordnede ansvaret for markedsstrategien i Norwegian – en av de sterkeste merkevarene i Norge og en stadig mer anerkjent merkevare internasjonalt. Du får et selvstendig ansvar for å videreutvikle og profesjonalisere markedsarbeidet med kompetanseutvikling, prosesser, verktøy og organisering. Til å hjelpe deg har du en motivert og kompetent markedsavdeling på til sammen ca. 60 personer basert i blant annet Oslo, Malaga, Barcelona, Stockholm, København, London og New York.

Dine hovedoppgaver vil være å:

  • Lede, videreutvikle og profesjonalisere organisasjonens globale markedsarbeid med fokus på både strategisk og operativt nivå
  • Befeste Norwegians sterke merkevare i Norge og internasjonalt, samt ha ansvar for å øke konverteringen fra generell merkevarekjennskap til utløsende salg på digitale flater
  • Ha overordnet ansvar for effektiv markedsføring i alle kanaler
  • Utforme budskap og markedskommunikasjon, herunder CRM, digitalisering, kanalbruk, samt konseptutvikling
  • Utforme markedsstrategi og -planer
  • Identifisere kommersielle muligheter gjennom nye kanaler for effektivt salgs- og markedsarbeid
  • Utvikle organisasjonens evne til strukturert markedsbasert arbeid basert på kvantitative og kvalitative analyser og systematisk metodikk
  • Ha ansvar for operative kampanjer og andre løpende markedsaktiviteter
  • Bidra aktivt i den digitale transformasjonen i selskapet
  • Bidra til enhetlig og samordnet kommunikasjon internt og eksternt


Vi søker en analytisk orientert og kommersielt anlagt leder med en fakta- og innsiktsbasert tilnærming til markedsarbeidet, gjerne med internasjonal erfaring. Du har hatt ansvar for kundereisen, herunder markedsstrategi og kampanjer, salgsaktiviteter og veiledningstjenester, gjerne fra beslektede bransjer eller andre B2C-orienterte selskaper. Du har også solid kunnskap om og erfaring fra å jobbe med det digitale som utgangspunkt. Internasjonal erfaring er viktig for denne stillingen.

Du har en sterk kommersiell orientering, er dyktig til å kommunisere på alle nivåer og er en god nettverks- og relasjonsbygger.

Vi tilbyr en utfordrende og spennende lederstilling i en allerede sterk global merkevare som har et stort kommersielt potensial fremover. I tillegg innebærer rollen utviklings- og vekstmuligheter for rett person, både i Norge og internasjonalt. Stillingen rapporterer til Chief Sales and Marketing Officer.

Interessert? Kontakt Visindi AS ved Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103 eller Christian Heiberg, tlf. 992 98 574. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest.

Norwegian er det femte største lavprisselskapet i verden, med mer enn 10 000 dedikerte medarbeidere globalt. Norwegian tilbyr rundt 500 ruter til mer enn 150 reisemål i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Asia, Karibia, Sør-Amerika og USA. Selskapet, med hovedkontor i Norge, ble notert på Oslo Børs i 2003. Det norske konsernet har organisert sin virksomhet og ulike funksjoner i flere enheter for å sikre konkurranseevne, global vekst og tilgang til markeder – og har etablert baser i Europa, Asia, USA, Sør-Amerika og Karibia. Norwegian er spesielt en stor aktør på ruter mellom USA og Europa. Norwegians flåte består av mer enn 160 fly, en av de yngste og grønneste flåtene i hele verden.