OMG ble etablert i 2008 og har vokst til nærmere 40 ansatte med årlig omsetning over 100 mnok. Selskapet har fokusert bredt på digital markedsføring, innen performance marketing, sosiale medier, CRM/kundedialog – både fra en strategisk og operativ tilnærming. OMG har flyttet sammen med sine søsterbyråer Hyper og Uniform som sammen har et svært bredt og sterkt leveranseapparat samtidig som man kan fokusere spisst. Det er besluttet å dele OMG i to byråer, fortsatt under samme AS, for å kunne fokusere spissere og skape vekst.

Til å lede et av Norges fremste fagmiljøer søker vi byråleder til OMGs CRM-satsning.

Har du en track record du er stolt av og erfaring med å lede faglig sterke miljøer, er det deg vi vil snakke med.

Om stillingen – ansvarsområder/arbeidsoppgaver

 • Lede OMGs CRM-satsning, med ansvar for byråets rådgivere og drift/supportapparat
 • Lede og utvikle byrået med ambisjon om lønnsom vekst
 • Utøve overordet og operativt leder- og resultatansvar for byrået
 • Ta et operativt lederansvar overfor utvalgte kunder og i pågående prosjekter
 • Være bransjepersonlighet og delta på relevante møtearenaer
 • Bidra aktivt i arbeidet med New Biz
 • Utvikle og drive fremtidens CRM-selskap; Strategi, forretningsutvikling og markedsarbeid
 • Definere og initiere riktige prosjekter og satsningsområder basert på strategiplanen
 • Utnytte kompetansen i byrået og kundegrunnlaget optimalt; Kontinuerlige forbedringer
 • Styrke salgskulturen; opp med frekvens, aktivitet og salg
 • Bygge prestasjonskultur og en en plan for å få med seg folk på reisen
 • Bidra med naturlige synergieffekter på tvers av selskapsstrukturen; Uniform, Hyper og OMG Performance
 • Være den sterke personen som skaper trygghet, tyngde og seriøsitet - både internt og overfor kunder
 • Ansvar for all personalbehandling; Ansettelser, utskiftinger etc.
 • Stillingen rapporterer til Administrerende direktør for byrågruppen


Vi tilbyr

 • Unik mulighet til å bygge, og videreutvikle et av Norges beste CRM-byrå/-miljø med potensial for vekst og økt synlighet
 • Sette et personlig fotavtrykk når fremtidens OMG skal utvikles
 • Trygg og solid eier i Allergruppen
 • Være en del av en byråsammensetning som møter markedet med en bred og sterk leveranseplattform
 • Sterk toppleder og ledergruppe
 • Meget sterke fagpersoner i et uformelt og trivelig miljø.
 • Selskapet er kjent for grundige, raske og systemuavhengige leveranser
 • Gode muligheter for faglig og karrieremessig utvikling
 • Mange signalkunder
 • Gode betingelser


Kompetanse, erfaring og utdannelse

 • Må kunne bransjen og ha en «track record» som gjør at du kan se de ansatte i øynene
 • Erfaring med og stor forståelse for hvordan man leder et kompetansemiljø av denne typen
 • Har nettverket, kundeerfaringen og «gallionsfigur-auraen» til å være en pitchvinner i newbiz sammenheng
 • Du er gjerne kjent i bransjen og kan ta en frontrolle basert på faglig terminologi og personlighet
 • Kan vise til solide resultater i relevante sammenlignbare virksomheter
 • Må like å være konstant på ballen og ikke redd for å ta beslutninger
 • Erfaring med å bygge prestasjonskultur, alt med et glimt i øyet
 • Høyere utdannelse, men utdannelsesretning er ikke avgjørende


Personlige egenskaper

 • Motiverende lederstil, får med seg folk
 • Vinnende personlighet, en som tar rommet
 • Sterk kommersiell teft
 • Operativ gjennomfører og strategisk smart
 • Skaper trygghet
 • Tydelig
 • Åpen og inkluderende
 • Høyt tempo
 • Strukturert
 • Nysgjerrig