UIS

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som markeds- og kommunikasjonsrådgiver ved Strategi- og kommunikasjonsavdelingen for snarlig tiltredelse.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • planlegge og delta i markedsførings-/rekrutteringsaktiviteter
 • videreutvikle eksterne nettsider og publisere egenprodusert innhold på disse
 • ivareta informasjon og kommunikasjon gjennom sosiale medier
 • utarbeide informasjons-/markedsføringsmateriell
 • foto- og videoproduksjon
 • gi råd til ledere og ansatte om markedsføring, kommunikasjon og samfunnskontakt


Den som ansettes må ha følgende kvalifikasjoner:

 • høyere utdanning innenfor markedsføring/kommunikasjon, fortrinnsvis på masternivå
 • solid erfaring fra arbeid med Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
 • relevant og bred erfaring fra grafisk design, fotografering, operasjonelt og strategisk markeds- og kommunikasjonsarbeid
 • innsikt i strategisk bruk av sosiale medier
 • interesse for og kunnskap om høyere utdanning og forskning
 • god skriftlig formuleringsevne både på norsk, nynorsk og engelsk


Videre vil det bli lagt vekt på at den som ansettes:

 • har kjennskap til, og interesse for, høyere utdanning og forskning
 • er initiativrik, analytisk, effektiv og grundig
 • kan jobbe selvstendig og ha gode samarbeidsevner


Vi tilbyr:

 • interessante og utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.500, kode 1434 rådgiver, kr 558.000-590.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.
 • et bredt tilbud av sosiale og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • Hjem-jobb-hjem.


Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes, tlf. 951 96 107, epost anne.selnes@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, tlf. 51 83 30 11/402 39 696,epost may-m.t.opdal@uis.no.

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Vitnemål, attester og eventuell annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

Stillingsbeskrivelse
Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved Strategi- og kommunikasjonsavdelingen.
 • Strategi- og kommunikasjonsdirektør er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.


Ansvarsområde

 • markedsaktiviteter, nettpublisering, grafisk design, fotografering og kommunikasjonsarbeid


Arbeidsoppgaver

 • planlegge og delta i markedsførings-/rekrutteringsaktiviteter
 • videreutvikle eksterne nettsider og publisere egenprodusert innhold på disse
 • ivareta informasjon og kommunikasjon gjennom sosiale medier
 • utarbeide informasjons-/markedsføringsmateriell
 • foto- og videoproduksjon
 • gi råd til ledere og ansatte om markedsføring, kommunikasjon og samfunnskontakt


Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.