Vil du ta Volvo inn i fremtiden? Dette er en spennende rolle for deg som ønsker å videreutvikle sterke merkenavn i et solid, ledende selskap.

Som direktør for PR, kommunikasjon og marked har du overordnet ansvar for all kommunikasjon av Volvo Trucks og Renault Trucks i det norske markedet. Du vil jobbe på tvers internt i organisasjonen og eksternt mot et bredt interessent landskap. Rollen har ansvar for å lede PR-, kommunikasjon- og markedsavdelingen og vil dessuten være Volvo Norges stemme og ansikt utad.

En svært viktig del av rollen innebærer å posisjonere de to merkevarene opp mot hverandre. På den ene siden skal man sikre og videreutvikle Volvo Trucks' sterke merkenavn og posisjon i markedet, på den andre siden bygge og løfte Renault Trucks' image for å understøtte vekstambisjonen til selskapet.

Hovedoppgavene i rollen kan oppsummeres slik:

 • Utarbeide strategi og årshjul for de ulike merkevarene
 • Sørge for lokal tilpasning av mål, strategi, produktlanseringer og kampanjer
 • Følge opp og måle effekt av aktiviteter og tiltak
 • Videreutvikle eksisterende og utforske og implementere nye kanaler
 • Lede og gjennomføre kunde- og relasjonsbyggende aktiviteter og prosjekter
 • Jobbe aktivt mot fagpressen med innsalg og koordinere pressemeldinger, pressekonferanser og presseturer
 • Internkommunikasjon og employer branding
 • Finne de gode historiene og jobbe med tekstproduksjon og budskapsutvikling
 • Kontakt med organisasjoner og myndigheter
 • Lede og motivere medarbeidere, og legge til rette for kompetanseutvikling
 • Budsjettansvar for fagområdet


Stillingen er nyopprettet og det er stor mulighet for å forme innholdet i stillingen, samt påvirke egen personlige utvikling. Stillingen er en del av ledergruppen og rapporterer til administrerende direktør i Volvo Norge AS.

Vi ser etter deg med høyere utdanning innen relevant fagfelt og sterk interesse og forståelse for kommunikasjonsfaget. Du har erfaring fra å ha jobbet med sterke merkevarer i en større organisasjon og kan vise til gode prestasjoner. Du er en dyktig rådgiver, er god på budskapsutvikling og til å skrive. I tillegg har du meget god forståelse for den digitale hverdagen og hvilke muligheter den gir for å engasjere de rette målgruppene. For å lykkes bør du ønske å ha en utadrettet og synlig rolle innen bransjen.

Som person trives du med ledelse og med å jobbe både strategisk og operativt. Du oppnår tillit og påvirker personer i hele organisasjonen gjennom din kommunikasjonsform. Du er en relasjonsbygger, er samfunnsinteressert og våger å tenke nytt.

Søknadsfrist er 28. oktober 2018.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med våre rådgivere i The Assessment Company, Tina Jørgensen, tlf. 959 76 072 eller Mette Garmager, tlf. 918 95 860.
Du kan også kontakte Bjørn Sverre Erikstein, tlf. 911 71 259 eller Waldemar André Christensen, tlf. 952 42 912 i Volvo Norge AS.


Om arbeidsgiveren

Volvo startet sin produksjon av lastebiler allerede i 1920-årene, og er i dag en av verdens ledende produsenter av tunge lastebiler. Volvo tilbyr pålitelige transportløsninger for kunder over hele verden. Sikkerhet, kvalitet og miljø er våre tre kjerneverdier, og disse står av den grunn kontinuerlig i fokus hos oss.

Volvo Norge AS er en del av Volvos sin europeiske organisasjon. De er forhandler av Volvo lastebiler og serviceprodukter til tunge kjøretøy i Norge. Volvo Norge AS er et heleid selskap av AB Volvo og har i tillegg til sitt eget forhandlernett ansvaret for å støtte de øvrige private forhandlerne i Norge. Selskapet har 350 ansatte i Norge.

Volvo Norge sitt forhandlernett har 59 servicepunkter for Volvo lastebil og 32 for Renault lastebil fordelt over hele landet, noe som gjør oss svært sterke og konkurransedyktige overfor kunder og deres behov for support. Salget er organisert gjennom 5 regioner hvorav en av disse er 100% eid av Volvo Norge. Volvo er en ledende aktør i markedet med en betydelig markedsandel.