Vi i Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Fra 1. januar 2020 går Arbeidstilsynet over i ny organisering, og vi trenger flere medarbeidere på laget. Seksjon for veiledning og kommunikasjon vil fra 1. januar 2020 inngå som en av fem seksjoner i Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog. Seksjonens ansvar er å planlegge, gjennomføre og utvikle etatens veiledningsarbeid gjennom strategisk kommunikasjonsplanlegging. Seksjonen skal jobbe med virksomhetsplanlegging innen veiledningsområdet, og vil jobbe tett med andre avdelinger i etaten og partene i arbeidslivet. Seksjonen har også ansvar for etatens innhold på nett og klarspråksatsingen i Arbeidstilsynet.
 
Du vil lede erfarne medarbeidere med høy faglig kompetanse. Seksjonen skal sammen med resten av Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog være en pådriver for å digitalisere, forbedre og forenkle tjenester for brukerne. Det vil være ca. 12 årsverk i seksjonen. De fleste har arbeidssted Trondheim, inkludert seksjonsleder.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk planlegging, ledelse og utvikling av seksjonen
 • Resultat-, fag- og personalansvar
 • Strategisk planlegging av etatens veilednings- og kommunikasjonsaktiviteter, inkludert kommunikasjonskampanjer
 • Videreutvikling av etatens innhold på nett med brukeren i sentrum
 • Ansvar for utvikling av etatens veiledningsmetodikk og digitale veiledningssatsinger
 • Virksomhetsplanlegging, budsjettering og rapportering
 • Jobbe tett sammen med de andre seksjonene i avdelingen og med andre avdelinger i Arbeidstilsynet


Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum Bachelornivå.
 • Relevant erfaring fra fagområdet du skal lede
 • Erfaring fra strategisk kommunikasjons- og veiledningsarbeid
 • God virksomhetsforståelse og kunnskap om brukeranalyse og digitale kanaler
 • God samfunnsforståelse og kjennskap til partssamarbeidet
 • Ledererfaring fra offentlig eller privat sektor er en fordel og erfaring med fjernledelse teller positivt


Personlige egenskaper

 • Som leder må du kunne motivere og inspirere dine medarbeidere og skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Være strukturert og opptatt av å skape resultater
 • Være nytenkende og nysgjerrig
 • Ta initiativ og være tydelig
 • Ha gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig


Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som avdelingsleder, stillingskode 1407 i Statens lønnsregulativ. Normal avlønning for stillingen ligger i spennet kr. 725 000 – kr. 850 000. Lønnsfastsettelse etter avtale og vurdering av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.
 • Arbeidstilsynet legger til rette for personlig og faglig vekst gjennom flerfaglig samarbeid, kompetansedeling, og stor grad av selvstendighet.
 • Vi har en organisasjonsform som gir kort avstand mellom ansatte og ledelse.
 • Arbeidstilsynet ønsker å være en god og inkluderende arbeidsplass. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, og oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.


Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Søkere vil bli kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak. 

Spørsmål til stillingen: Kontakt avdelingsdirektør Stig Inge Eikemo, mob 90070384