Er du sterkt markedsorientert og har lyst å være med på Lyse sin nye satsning innen energiområdet?

Dagens markedssjef går over i en annen lederstilling i selskapet og derfor søker vi hennes erstatter. Lyse har vekstambisjoner innenfor energiområdet og vil fremover styrke sin satsning på totalkundeløsninger, ikke minst innenfor bedriftsmarkedet. Dette er en ny reise, ny strategi er utarbeidet og ny organisering er lansert.

Den rette kandidaten har det overordnede ansvaret for markedsføring av produkter og tjenester innen energiområdet og vil derfor jobbe tett med produkthusene i Lyse. Du vil være sentral i arbeidet med å videreutvikle og operasjonalisere strategien sammen med administrerende direktør og de kommersielle direktørene i Lyse Energisalg. Markedssjefen blir en del av ledergruppen i selskapet og vil rapportere til administrerende direktør.

Arbeidsoppgaver

Vår markedssjefs hovedoppgave er å gjøre arbeidet til våre salgsressurser enklest mulig ved å promotere våre produkter og tjenester på en måte som gir størst mulig opplevd kundeverdi.

 • Bidra til økonomisk vekst og styrke energiområdets konkurransekraft
 • Være en mester i historiefortelling som treffer kundene med hjerte og hjerne
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere markedsaktiviteter og kampanjer
 • Ansvarlig for energiområdets kundekommunikasjon, presentasjoner i alle kanaler
 • Ansvarlig for å fremskaffe relevant innsikt og analyser
 • Ansvarlig for å gjennomføre aktiviteter for å øke kundelojaliteten
 • Vil bli målt kundetilfredshet
 • Budsjett- og resultatansvarlig
 • Arbeide tett med kommunikasjonsavdelingene i konsern


Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning og minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • Erfaring fra tilsvarende stillinger er et krav
 • Sterk på digital markedsføring på tvers av kanaler
 • Evner å arbeide innsiktsbasert og dokumentere effekt
 • Sterk på forretningsutvikling og kommersialisering
 • Sterk på digital markedsføring på tvers av kanaler


Personlige egenskaper

 • Lagspiller - sterk på å oppnå resultater gjennom tverrfaglig samarbeid
 • Nytenkende – evne til å tenke ut av boksen
 • Menneskeorientert – evner å forstå kundeadferd på mikro- og makroplan
 • Gode kommersielle egenskaper
 • Sterk på gjennomføring, med god arbeidskapasitet


Vi tilbyr

 • Være med på en ny reise som skal forbedre kundeopplevelsene innenfor energiområdet
 • Jobbe på en agil måte der du vil få innsikt i mange ulike fagområder
 • Jobbe tett og på lag med kundene for å skape fremtidens energiløsninger
 • Gode karrieremuligheter i et solid konsern