NSF alpint er inne i en sterk utvikling og har de siste årene doblet både antall ansatte, utøvere, profiler, økonomi, sportslige resultater – og antall samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere favner flere av landets sterkeste merkevarer, og idretten vår frontes av noen av landets aller største idrettsprofiler. Vi søker nå en markedssjef som kan jobbe strategisk og målrettet for å videreutvikle og levere våre produkter og konsepter overfor våre samarbeidspartnere.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

  • Oppfølging av samarbeidsavtaler og -partnere
  • Nysalg og reforhandlinger av samarbeidsavtaler
  • Kommersiell utvikling av produktet
  • Sosiale medier og medieprofil
  • Arbeid med det internasjonale sponsormarkedet gjennom agenter/management-hus og internasjonale selskaper innen sports marketing
  • Ansvar for digital kommunikasjon, SoMe og arbeid med medieprofiler
  • Oppfølging av utøvere, gjennomføre photoshoots, reklameinnspillinger m.m.
  • Øvrig administrativt og markedsrelatert arbeid


Du har utdanning på høyskole/universitetsnivå, gjerne innen økonomi eller markedsføring, og minimum 5 års relevant erfaring. Du har jobbet med salg/markedsføring og gjerne med konsept- og produktutvikling av kommersielle produkter rettet mot næringslivet. Erfaring fra sponsorarbeid og kjennskap til idrettens verden er en fordel, men ingen absolutt betingelse. Du har gode relasjonsbyggende egenskaper og kommuniserer godt både på norsk og engelsk.

Vi tilbyr en spennende og utfordrende stilling med stort spenn i arbeidsoppgavene. Miljøet du kommer inn i er levende, aktivt og resultatorientert. Stillingen vil gi stort kontaktnett og bredt nedslagsfelt i både idrett og næringsliv. En del reisevirksomhet sammen med landslagene og samarbeidspartnere må påregnes.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Christian Heiberg, tlf. 992 98 574, Vibeke Bjerknes, tlf. 986 45 381, eller Atle Ronglan, tlf. 966 27 089. Søk på stillingen innen 4. august.
Alle kandidater behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i den innledende fasen av prosessen.