Høyskolen Kristiania har et spennende utdanningstilbud innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, innovasjon, teknologi, forebyggende helsefag og en rekke kreative fag – fordelt på campuser i Oslo og Bergen. Vi har i tillegg nettstudier og er en akkreditert høyskole med solid økonomi. Alt overskudd i stiftelsen går tilbake til høyskolen, og blir investert til det beste for studentene. Høyskolen Kristiania er en stiftelse med 10 000 studenter og 500 ansatte. Vi har hatt en formidabel vekst de senere årene, men vi skal videre. Ambisjonen er å bli Norges første arbeidslivsuniversitet, og vi håper du har lyst til å være med på denne reisen.

Om Westerdals institutt for kommunikasjon og design, School of Arts, Design, and Media:
Westerdals institutt for kommunikasjon og design består av 28 ansatte, og tilbyr i dag bachelorprogrammene Art direction, Grafisk design, Interiørarkitektur, Tekst og skribent, Retail design og Tjenestedesign for 630 studenter. Instituttet er en del av School of Arts Design, and Media, som i dag også inkluderer Westerdals institutt for film og media, institutt for scenekunst, musikk og studio, instituttet Dansehøyskolen og instituttet Musikkteaterhøyskolen. Samlet er School of Arts, Design, and Media med sine 1600 studenter og 120 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge. Fra høsten 2021 vil alle instituttene samlokaliseres i nye lokaler ved nedre del av Akerselva. Som del av konsentrasjonen av student- og fagmiljø skal avdelingens studieprogram preges av reelle valgmuligheter for studentene, på tvers av avdelingens ulike fagfelt.

Om stillingen

Vi har en 50 - 100 prosent ledig fast stilling som Førsteamanuensis/Førstelektor, innen fagområdet Art Direction/visuell kommunikasjon hos Westerdals institutt for kommunikasjon og design. Ønsket oppstartsdato etter avtale, våren 2020.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Bidra til videreutvikling av Norges eneste og eldste bachelorprogram innenArt Direction
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk med bransjen
 • Forskningsrelatert, faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Kunnskapsformidling i Art Direction, visuell kommunikasjon, kreative prosesser og tilhørende fagfelt
 • Møter med fagstab og instituttleder
   

Undervisningen ved instituttet foregår på norsk, nordisk og engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske- og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Ved søknad på stilling som Førsteamanuensis må følgende dokumenteres:

 • Doktorgrad innen aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnerisk virksomhet /utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå, med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet. For mer inngående beskrivelse se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-4; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129
 • Relevant praktisk erfaring fra bransjen
 • Kjennskap til et bredt spekter av verktøy og metoder innen Art Direction /visuell kommunikasjon
 • Formidlingserfaring i fagområdet
   

Ved søknad på stilling som Førstelektor må følgende dokumenteres:

 • Høyere grads eksamen eller utdanning på høyeste nivå innen kunstområdet
 • Dokumentert FOU- eller KU-virksomhet av betydelig omfang
 • Spesifikke kvalifikasjoner innenfor undervisning eller pedagogisk virksomhet. For mer inngående beskrivelse se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-5; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129
 • Relevant praktisk erfaring fra bransjen
 • Kjennskap til et bredt spekter av verktøy og metoder innen Art
 • Direction/visuell kommunikasjon.
 • Formidlingserfaring i fagområdet


Dersom det ikke melder seg noen søkere som er kvalifisert for tilsetting i førstestilling, og det på grunn av undervisningssituasjonen er helt nødvendig å foreta ansettelse, kan det foretas midlertidig ansettelse på inntil tre år i en lavere og kvalifisert stillingstittel. Dette forutsetter likevel at Ansettelsesutvalget vurderer kandidatens mulighet til å tilegne seg førstestillingskompetanse i løpet av ansettelsesperioden, jf. UHL § 6-5 (2).

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere dette, må forplikte seg til å gjennomføre høyskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år. 

Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering på aktuelle kandidater. 

Det er ønskelig med:

 • Formidlingserfaring innenfor fagfeltet
 • Internasjonalt/skandinavisk faglig nettverk
 • Erfaring fra institusjoner for høyere utdannelse
 • Gode muntlig- og skriftlig kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • Forskningserfaring innenfor Art Direction/visuell kommunikasjon
 • Prosjektledelse
   

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode pedagogiske- og kommunikative evner
 • Selvstendig og pålitelig
 • Evne til å bidra til et stimulerende læringsmiljø og godt sosialt klima
 • Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen
   

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Høyskolen Kristiania oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Formkrav:

 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi kommer tydelig frem.
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Vitnemål og attester, herunder med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)
   

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio
 • Lønn etter avtale