Barn_med_bok.jpg

Vi søker en initiativrik og grundig markeds- og kommunikasjonsleder i et vikariat frem til 31.12.2023.

Ved NTNU har NTNU Vitenskapsmuseet et særskilt ansvar for formidling til allmennheten. Vi formidler museets egne fagområder, og bidrar også til å spre kunnskap om NTNUs brede spekter av faglige aktiviteter. NTNU Vitenskapsmuseet har en profil med stor andel ekstern inntjening, og denne vil vi nå øke gjennom å utvikle markedsrelaterte aktiviteter.

Som markeds- og kommunikasjonsleder vil du få et helhetlig ansvar, både strategisk og operativt, for NTNU Vitenskapsmuseets kommunikasjons- og markedsarbeid. Dette innebærer gjennomføring av prosesser knyttet til merkevareutvikling og kommunikasjonskonsepter. Arbeidsoppgavene omfatter blant annet merkevarebygging, kommunikasjon og samfunnskontakt, kampanjeutforming, og utvikling av budskap for våre målgrupper.Du vil være en del av museets ledergruppe og rapportere til museumsdirektøren.

Ansvarsområde

 • Ansvarlig for strategier for markedsføring, kommunikasjon, omdømme, profilering og produktutvikling
 • Ansvarlig for å følge opp digitale og trykte medier
 • Ansvarlig redaktør for nettsider og sosiale medier
 • Overordnet ansvar for markedsføring og profilering av Museumsbutikken Gunnerus
 • Personalansvar for kommunikasjonskoordinator


Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre markedsanalyser, overvåke trender og utvikle markedsplaner
 • Bidra med kommunikasjonsfaglig bistand til direktør og øvrige ansatte
 • Gi kommunikasjonsfaglig støtte til forskningssøknader
 • Utvikling av kampanjer og markedsføringsmateriale
 • Fremme en tydelig og helhetlig internkommunikasjon
 • Bidra til koordinering med NTNUs kommunikasjonsarbeid forøvrig


Kvalifikasjonskrav

 • Utdannelse på minimum bachelornivå eller tilsvarende, gjerne innen markedsføring
 • Solid erfaring innenfor markedsføring, samt samfunnskontakt eller kommunikasjonsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
   

Vennligst eksemplifiser hvordan du fyller disse kravene i din søknad:

 • Du må ha svært gode strategiske egenskaper og evne til å veksle mellom operativt og strategisk arbeid
 • Du må evne å identifisere vekstmuligheter, og evne å se et helhetlig lønnsomhetsbilde av museets muligheter
 • Du må kunne utvikle gode relasjoner til samarbeidspartnere innen offentlig og privat sektor
 • Du må kunne dokumentere høy faglig kompetanse innen digital markedsføring. Du må evne å tilpasse strategier til publikums eksisterende og nye digitale adferd
 • Du må ha gode samarbeidsegenskaper, og evne å spille på lag
 • Du må kunne vise dokumenterte resultater fra ditt arbeid med markedsføring. Dersom du blir invitert til intervju, vil du få mulighet til å utdype dine ferdigheter gjennom blant annet å løse ett eller flere case.


Personlige egenskaper 

 • Gode samarbeidsevner. Du må utvikle gode relasjoner med dine kollegaer og sikre at markedstiltak i tilknytting til formidlingsaktiviteter blir godt samkjørt.
 • God til å lede og motivere. Du må være god til å designe, planlegge og lede prosesser for kunnskapsrike og faglig sterke medarbeidere.
 • Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.


Vi tilbyr 

 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
  åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler


Lønn og vilkår 

Stillingen som rådgiver kode 1434 lønnes normalt fra brutto kr 540 000 - 640 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. For særskilt kvalifiserte kandidater; seniorrådgiver kode 1364 lønnes normalt fra brutto kr 570 000 – 670 000 pr år. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsansvar og -området.

Generell informasjon 
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til museumsdirektør Reidar Andersen, tlf. 91568814, e-post reidar.andersen@ntnu.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til HR-leder Christen Torvik, tlf. 40240543, e-post: christen.torvik@ntnu.no.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: 2020/157.

Søknadsfrist: 28.01.2020.