Norad går en spennende tid i møte med ny strategi, og ny organisering fra 1. september. Norad skal bidra til at bærekraftsmålene nås - og det er ikke blitt mindre utfordrende med pandemien som herjer i verden.

En av Norads kjerneoppgaver er å spre kunnskap om utviklingsspørsmål, resultater av norsk bistand og bærekraftsmålene. For å klare dette på en effektfull måte må vi ha en høy digital tilstedeværelse og utvikle kreativt innhold som treffer målgruppene. Derfor ansetter vi en video- og innholdsprodusent som kan bidra med å produsere innhold av høy kvalitet på tvers av digitale flater, eksternt og internt.

Vi ser etter deg som har en god forståelse for digital historiefortelling og samspillet mellom de digitale mediene. Du har en god evne til å gjøre komplekse saker om til budskap som engasjerer. Du ser kreative muligheter og har god teknisk kompetanse innenfor lyd, film og foto, og gjerne enkel animasjon. 

Du vil jobbe tett med rådgivere og prosjektledere i kommunikasjonsavdelingen, og blir en del av det digitale kommunikasjonsteamet.

Vi er åpne for mange ulike bakgrunner. Kanskje du har jobbet et par år i byrå eller bedrift, og ønsker å jobbe med de virkelig store samfunnsspørsmålene? Eller kanskje du jobber med sosiale medier i en organisasjon, men ønsker å ta steget videre? Om du har kjennskap til bistand og internasjonale forhold er det en fordel, men absolutt ikke et krav.

Stillingen rapporterer til kommunikasjonsdirektør Martha Haukaas.

Arbeidsoppgaver

 • Produsere innhold til digitale kanaler i form av lyd, film og foto, til interne og eksterne kanaler.
 • Utvikle og realisere gode digitale historiefortellinger og kreative konsepter.
 • Bidra til å utvikle og drifte sosiale medier.
 • Tekstproduksjon.
 • Utforske nyere digitale formater, fra nye sosiale medier til podcasts og webinarer.
 • Bidra inn i ulike arbeidsoppgaver i kommunikasjonsavdelingen ved behov.


Kvalifikasjoner

 • Svært god kjennskap til ulike digitale virkemidler, flater og formater.
 • Relevant erfaring fra video- og innholdsproduksjon til en rekke digitale formater.
 • God teknisk kompetanse innenfor lyd, film og foto, og gjerne enkel animasjon.
 • Kunnskap om produksjon av video til sosiale medier.
 • Erfaring med publisering i og drift av sosiale medier er en forutsetning.
 • Kjennskap til verktøy som Premier, Photoshop, After Effects, Indesign og Illustrator.
 • Kjennskap til interne kommunikasjonsverktøy som Workplace/Sharepoint er en fordel.
 • Innsikt i digital markedsføring og annonseverktøy er en fordel.
 • Å kunne skrive på nynorsk er en fordel men ikke en forutsetning.  


Personlige egenskaper

 • Kreativ, uredd og engasjert.
 • Liker å sette i gang prosjekter og få ting gjort, alene og i team.
 • Evner å videreføre idé til innhold i digitale flater.
 • Rask til å lære og ta i bruk nye tekniske virkemidler.
 • Visuelt blikk og et godt øye for detaljer.
 • Kan håndtere mange små og store prosjekter samtidig.
 • Liker å holde deg oppdatert på digitale trender.
 • Interesse for utviklingsspørsmål.


Vi tilbyr

 • Utfordrende og stimulerende oppgaver.
 • Meget godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Moderne og flott kantine + velutstyrt treningsrom


Stilling som førstekonsulent lønnes i stillingskode 1408 i lønnsspenn 47-58 (kr 439 900 - 524 900) eller rådgiver som lønnes i stillingskode 1434 rådgiver i lønnsspenn 51-65 (kr 458 900 - 586 500). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Stillingen er fast. Norad har flere stillinger innenfor kommunikasjon utlyst. Kanskje er du kvalifisert til flere enn en stilling - da oppfordrer vi deg til å søke stillingene separat.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.