Ved hjelp av systematisk kommunikasjonsarbeid skal Norsk filminstitutt (NFI) forsterke sitt fotavtrykk i offentligheten og sin legitimitet i bransjene knyttet til film, dataspill og serier. NFIs kommunikasjonsarbeid skal bidra til å bygge tillit ved å vise åpenhet, være tilgjengelige og etterrettelige.

NFI er inne i en omstillingsprosess som skal bidra til at virksomheten leverer enda mer kraftfullt på de politiske målsetningene i bransjer som er sterkt preget av digitalisering og globalisering. Det ble i januar opprettet en strategisk stab under direktør som nå samler områdene kommunikasjon, innsikt, prosjekt og myndighetskontakt. Som kommunikasjonssjef vil du lede kommunikasjonsseksjonen som rapporterer til leder av strategisk stab.

Hvem er du

Vi søker en strategisk kommunikasjonssjef som klarer å navigere i et komplekst felt med flere bransjer, målgrupper, kommunikasjonskanaler og interessenter. Du har trolig interesse for film, dataspill og serier og ønsker å bidra til at NFI leverer på sin nye strategi mot 2025. Ditt engasjement for god kommunikasjon og formidling er også tydelig.

Du har erfaring med strategisk kommunikasjon og god kjennskap til offentlig forvaltning. Videre har du god rolleforståelse og et språk som evner å formidle komplekse saker på en enkel måte. Du er politisk interessert og har presse- og medierfaring. Du har erfaring fra eller sterk forståelse og interesse for arbeid med digitale medier. Formell kompetanse har du gjennom relevant høyere utdanning på minimum bachelor-nivå. Særlig relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende utdanning.

Som person er du trygg i lederrollen og drives av å skape et arbeidsmiljø som preges av åpenhet, utvikling, involvering og tverrfaglig samarbeid. Du er samtidig opptatt av å utvikle deg selv både faglig og som leder. Hvis du i tillegg er en god kommunikator som liker å jobbe strategisk og målrettet, da kan du være den vi ser etter.  

Hva er ditt ansvar

I denne rollen har du hovedansvar for NFIs handlingsplan for kommunikasjon som skal sikre strategisk og planmessig kommunikasjonsarbeid. Du er også eier av NFI’s kommunikasjonspolicy. Under ser du noen sentrale arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

  • Skape en helhetlig tilnærming til NFIs kommunikasjon med bransje, presse, samfunn og beslutningstagere
  • Koordinere produksjon av kommunikasjon- og informasjonssaker i NFI og planlegge publisering og lansering på alle flater/kanaler (eksternt og internt)
  • Rådgi direktør og øvrig ledelse i presse og mediehåndtering og utarbeide tekster/talepunkter  
  • Sikre helhet mellom innsikt, strategi og kommunikasjon
  • Sikre klart språk, og en tydelighet i alle kanaler
     

Hva får du

I denne rollen vil du få spennende og utfordrende arbeidsoppgaver som vil bidra til å fremme audiovisuelle historier av høy kvalitet på ulike arenaer i Norge. Du vil bli en del av et dynamisk og kompetansedrevet arbeidsmiljø som snart flytter inn i nyoppussede lokaler. I tillegg får du medlemskap i Statens pensjonskasse og fleksibel arbeidstid. Stillingen lønnes som seksjonssjef (SKO 1211) i ltr Lønnstrinn 71 -74 (kr 665 700 - kr 702 100 per år) avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Vil du vite mer?

Da anbefaler vi å lytte til podcastsamtalen med stabssjef Jørgen Risvik-Jellum her: https://bit.ly/3xaEPQ9.

Har du fortsatt spørsmål om stillingen, kan du kontakte vår rekrutteringspartner Ellen Ruth i MeyerHaugen, tlf. 90 72 89 63 eller ellen@meyerhaugen.no, evt. stabssjef Jørgen Risvik-Jellum, tlf 99 73 83 70, eller e-post jrj@nfi.no.

Søknadsfrist: 15.august 2021

Andre opplysninger

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om Positiv særbehandling når man søker jobb i staten

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker søke om unntak fra offentlighet, bes du opplyse om dette og begrunne det ved innsendelsen av søknaden din.

NFI er statens forvaltningsorgan, faginstans og rådgiver i politiske spørsmål innen dataspill- og filmområdet, underlagt Kulturdepartementet.
Vi forvalter over 600 millioner kroner i året, som investeres i utvikling, produksjon, lansering og formidling av norske filmer, serier og spill.
NFI skal være en døråpner for norske, audiovisuelle historier, og gjennom det bidra til demokrati og uenighetsfelleskap, identitet og medvirkning.
Vår oppgave er også å bidra til at norske produksjoner når ut til publikum, og vi arbeider internasjonalt for å fremme norske produksjoner, samt finansiering og eksport av disse.
NFI driver det nasjonale Cinemateket i Oslo