Vil du være med og styrke norsk film i Norge og internasjonalt?

Vi søker en engasjert, trygg og utviklingsorientert leder til vår seksjon for produksjonsfaglig rådgivning.

Hvem er du
Vi vil ha deg som ønsker å bidra til at norske filmer og serier får de beste rammene og vekstvilkårene i Europa. Du ser og forstår den kraftige utviklingen som pågår i sektoren. Du vil på stødig vis lede og videreutvikle et kompetent fagmiljø, som har en sentral rolle i å realisere NFIs oppdrag med å sette norsk filmpolitikk ut i livet. Seksjon for produksjonsfaglig rådgivning består av seks produksjonsrådgivere som søknadsbehandler, evaluerer og videreutvikler tilskuddsordningene innen utvikling og produksjon av alle formater, med unntak av spill. Sammen med seksjonens medarbeidere vil du jobbe for internasjonalisering, finansiering, posisjonering og videreutvikling av norsk film i en brytningstid.

NFI har utarbeidet en strategi som løper mot 2025. Avdelingen som denne seksjonen er en del av skal jobbe målrettet med å fremme norske historier av høy kvalitet, uavhengig av plattform, og stimulere sektoren til å øke bredden i finansieringskildene for å realisere prosjektene.
Som seksjonsleder for produksjonsfaglig rådgivning vil du ha en sentral rolle med å bidra til at NFI når disse målene. Stillingen vil innebære budsjettansvar, personalansvar, prosjektansvar og forvaltningsansvar.


Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at NFI realiserer sine strategiske satsningsområder på en god måte
 • Lede, motivere, organisere og utvikle seksjonen faglig og administrativt
 • Sammen med de andre avdelingene i NFI bidra til å videreutvikle NFIs tilskuddsforvaltning
 • Bidra til å utvikle og realisere handlingsplaner for de ulike formatene
 • Bidra til å styrke NFIs øvrige virksomhetsområder og rolle som rådgiver og samarbeidspartner for bransjen og Kultur- og likestillingsdepartementet 
 • Delta i avdelingens ledergruppe og delta i lederforum i NFI
 • Fagansvar for alle formater, med unntak av spill
 • Særlig ansvar for prosjektledelse i avdelingen


Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning. Relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Solid erfaring med prosjektarbeid
 • Relevant erfaring fra arbeid innen audiovisuell bransje
 • Kunnskap om norsk og internasjonal audiovisuelle bransje og marked


Ønskede kvalifikasjoner

 • Gode lederegenskaper og evne til strategisk tenkning.
 • Gjennomføringsevne.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Sterk produksjonsfaglig kompetanse og erfaring med offentlig sektor
 • Erfaring med offentlig tilskuddsforvaltning er en fordel


Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes som: SKO: 1211 Seksjonssjef, 74-78 (kr 702 100 – 776 900). For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes
 • Et dynamisk og kompetansedrevet arbeidsmiljø som snart flytter inn i nyoppussede lokaler
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode betingelser for pensjon, boliglån og forsikringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Filmvisninger internt av aktuelle norske filmer og månedens film på Cinemateket
 • Gratisbilletter til de fleste av Cinematekets visninger
 • Gratis digitalt interaktivt treningstilbud, rabatt på treningsstudio og refusjon av treningsavgift


Spørsmål:
Spørsmål om stillingen kan rettes til Lars Løge, avdelingsdirektør produksjon og internasjonale relasjoner, tlf. 41514180, e.-post: lars.loge@nfi.no
Spørsmål knyttet til søknadsprosessen kontakt HR-rådgiver Christine Tellnes, tlf. 92808348, e-post: christine.tellnes@nfi.no

Lytt gjerne til podcasten vår med avdelingsdirektør Lars Løge der vi snakker nærmere om denne stillingen:
https://bit.ly/3a4pSZy

Andre opplysninger:
Norsk filminstitutt jobber for systematiske kontinuerlig med forbedring og endringer og har ambisjon om å være en fremoverlent virksomhet når det gjelder inkludering, mangfold og inkludering.  Derfor oppfordrer vi kvalifiserte søkere, uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn til å søke å søke jobb hos oss. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om Positiv særbehandling når man søker jobb i staten

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøre vi deg oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker å søke om unntak fra offentlighet, bes du opplyse om dette og begrunne det ved innsendelsen av søknaden.

NFI er statens forvaltningsorgan, faginstans og rådgiver i politiske spørsmål innen dataspill- og filmområdet, underlagt Kulturdepartementet. Vi forvalter over 600 millioner kroner i året, som investeres i utvikling, produksjon, lansering og formidling av norske filmer, serier og spill. NFI skal være en døråpner for norske, audiovisuelle historier, og gjennom det bidra til demokrati og uenighetsfelleskap, identitet og medvirkning. Vår oppgave er også å bidra til at norske produksjoner når ut til publikum, og vi arbeider internasjonalt for å fremme norske produksjoner, samt finansiering og eksport av disse. NFI driver det nasjonale Cinemateket i Oslo.