Er du Hafslund sin nyopprettede sponsorsjef?

Hafslund er et energi- og infrastrukturkonsern bestående av tre selskaper, som alle jobber mot en verden i balanse med fornybart.

Vi har i over hundre år bygget oss opp på vannkraft, og er i dag Norges nest største kraftprodusent. Mot fremtiden ønsker vi å vokse innenfor andre fornybare løsninger, slik som havvind, sol, vind og batteri, for å akselerere overgangen til morgendagens elektrifiserte samfunn. Sist men ikke minst; leverer vi varme basert på spillvarme, samt fjernkjøling basert på Oslofjorden, til Oslos befolkning. Et av de mest ambisiøse prosjektene vi jobber med, er å lagre og fjerne karbon - når vi får til dette vil vi være et nullutslippselskap.

Men hva er vel planer og strategier, hvis vi ikke har dyktige og hyggelige kolleger til å gjennomføre. Det er her du kommer inn.Er det deg vi leter etter? 

Hafslund er på jakt etter en sponsorsjef som kan spille en sentral rolle i å forme og skape merkevaren til Hafslund. Du vil ha ansvaret for å videreutvikle vår sponsorstrategi, og kontinuerlig forbedre den i tråd med interne og eksterne forutsetninger. Din innsikt og analytiske evne vil være avgjørende for å identifisere strategiske muligheter og utfordringer som vil lede merkevaren fremover. Som sponsorsjef vil du eie sponsor og eventstrategien og være en sentral rådgiver for vår merkevaresjef og kommunikasjonssjef.

Du vil også være ansvarlig for å aktivere våre sponsorater og arrangementer i alle relevante kanaler, for å hente ut potensiell kraft og verdi.

Du vil du jobbe spesielt tett med resten av vår avdeling for merkevare og kommunikasjon, samt konsernets ansvarlige for rammevilkår, bærekraft og strategi. Ved behov, vil du samarbeide og være en støttefunksjon for sponsoransvarlige i konsernets datterselskaper.

Stillingen vil rapportere til konsernets merkevaresjef.

Arbeidsoppgaver

Strategi for sponsorater og arrangementer
o Utvikle strategi for sponsing og arrangementer som er i tråd med Hafslunds forretningsmål og merkevareidentitet.
o Ansvarlig for sponsorporteføljen til konsernet og bistå datterselskapene i å utvikle respektive sponsorporteføljer ved behov.

Samarbeid
o Initiere og forhandle avtaler med samarbeidspartnere, og være ansvarlig for å sikre gjensidig nytteverdi.
o Bygge sterke og langsiktige relasjoner med nåværende og potensielle samarbeidspartnere.

Prosjektledelse
o Planlegge, koordinere og gjennomføre sponsorrelaterte prosjekter, arrangementer og andre merkevarebyggende aktiviteter.
o Utvikle og gjennomføre egne arrangementer som styrker Hafslund sin posisjon i markedet.
o Sikre effekt fra alle aktiviteter ved å koordinere en komplett kanalstrategi (PESO) som aktiverer alle sponsorater og arrangementer.
o Overvåke fremdrift, budsjett og kvalitet av alle sponsorater og arrangementer.

Merkevarebygging:
o Arbeide tett med resten av merkevareavdelignen for å integrere sponsorinitiativer og arrangementer i selskapets merkevare- og kommunikasjonsstrategi.
o Sikre at alle sponsoraktiviteter og arrangementer reflekterer og styrker Hafslunds merkevareidentitet og posisjon i markedet.


Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse innen markedsføring, kommunikasjon eller prosjektledelse.
 • Minimum 5 års relevant erfaring.
 • Kan vise til konkrete resultater som sponsorater og arrangementer har skapt.
 • Erfaring med budsjettstyring, strategi og målstyring.


Personlige egenskaper

 • Sterke forhandlingsferdigheter og evne til å bygge og vedlikeholde relasjoner med eksterne partnere.
 • Kreativ tenkning og evne til å tenke utenfor boksen for å skape unike konsepter.
 • Sterk på forretningsteft og verdiskaping.
 • Utmerket prosjektledelseskompetanse og evne til å håndtere flere oppgaver samtidig.
 • Sterke kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig.


Vi tilbyr

 • En deilig kantine med salatbar, et vegetaralternativ og et kjøtt/fi sk- alternativ, i tillegg til brødmat
 • Godteriskål på fredager
 • Fleksibel arbeidstid og –sted
 • Læring og utviklingsmuligheter internt
 • Firmahytter på en rekke lokasjoner i hele Norge (disse er veldig populære)
 • Bedriftsidrettslag (håndball, fotball, klatring, turgruppe m.m.)
 • Endags-«festival», hvor hele konsernet (over 700) møtes – en gang i året
 • Gode pensjonsordninger i tråd med kraftbransjen (6% av lønn inntil 7,1G – 18% av lønn mellom 7,1G og
  12G)
 • Gode person- og reiseforsikringer for deg og din familie
 • Eget personalutviklingsfond til videreutdanning
 • Treningstilskudd
 • Et godt arbeidsmiljø med unge, engasjerte og trivelige kollegaer

 

Vi ber om at du legger ved CV, vitnemål og relevante attester i søknaden. Før ansettelse vil vi gjennomføre en bakgrunnssjekk på aktuell kandidat i henhold til kraftberedskapsforskriften.

 

Hver dag går nesten 800 ansatte på jobb i Hafslund for å sikre at Norge har tilgang på ren, fornybar energi – og dette har vi gjort i 125 år!

Det hele startet med vannkraftproduksjon på Sarpsfossen sent på 1800-tallet, og i dag er vi Norges nest største kraftprodusent. Hvert år produserer vi nok strøm til over 2,6 millioner innbyggere fra vannkraften vår. I tillegg er vi størst på fjernvarme – og vi ønsker også å vokse innenfor andre fornybare løsninger for fremtiden som havvind, solenergi, vindkraft og løsninger for grønne byer. Vi jobber for eksempel med å bygge verdens første karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning, hvilket vil gjøre oss til et nullutslippselskap.

Vi er stolte over vår fornybare energiproduksjon og vårt bidrag til det grønne skiftet. Vårt mål er en verden i balanse, med fornybart. Derfor investerer vi i mennesker, teknologi og løsninger som driver den grønne omstillingen.